Skip to main content

Model

Spojené státy mají výrazně odlišný stranický systém oproti tomu, který dobře známe z domova. Jeho základním znakem je bipartismus – tedy fakt, že v USA existují pouze dvě politické strany s reálným vlivem na směřování země – Republikánská strana a Demokratická strana. To ovšem neznamená, že by byla vnitřní politická scéna v USA jednolitá – právě naopak! Obě strany se neoficiálně vnitřně dělí na řadu frakcí, které se snaží ovlivnit stranické směřování podle svých vlastních zájmů. V Sněmovně reprezentantů navíc existují různá zájmová uskupení, spolky a kluby, které sdružují zastupitele z obou stran z určitých pozadí (například afroamerický klub) nebo specializovaných na určitou tematiku (jako například uskupení za moderní technologie).

Demokraté

Demokratická strana nebo jednoduše “Dems” byla založena v roce 1825 a původně vycházela z jeffersonovských tradic opozice vůči federalismu, posilování jednotlivých států unie atd. – podporu tak Demokraté nalézali především na jihu USA. Po americké občanské válce, ve které byli jižanští Demokraté poraženou stranou se demokraté na dlouhou dobu dostali do opozice. Na konci 19. a začátku 20. století ovšem došlo k tzv. party switch, kdy se demokraté postupně začali stavět za sociální podporu pro stále silnější americkou pracující třídu. Demokratům se pak podařilo konečně na severu prorazit s programy sociálního státu New Dealu ve 30. letech, čímž získali podporu zvlášť mezi silnou třídou pracujících na severu, naopak se odcizili od svých tradičních jižanských voličů, kteří podporovali systém minimálních federálních intervencí. Zvlášť podstatným obdobím se staly 60. a 70. léta a hnutí za občanská práva. Během této doby došlo k další známé profilaci Demokratů jakožto strany bojující za lidská práva. Zatím poslední velkou definující událostí se stala ekonomická krize v roce 2008. Velmi pro-businessový přístup k zvládání krize vedl k odklonu pracujících od Demokratů, kteří začali působit příliš establishmentově a odloučeně od běžných Američanů. V dnešní době je toto odcizení vidět ve zvyšující se popularitě proti systémových kandidátů na obou stranách – nacionálně-populistickém křídle Republikánů a rostoucích sociálně demokratických frakcích uvnitř Demokratů samotných.

V obecné rovině demokratický mainstream podporuje přiměřená sociální opatření, vyvažování zájmů pracujících a podnikatelů, relativně silný stát, boj proti klimatické změně a podporu společensky progresivních myšlenek, typicky ochrany práv etnických, sexuálních a genderových menšin. V zahraniční politice demokraté podporují rozvoj obchodu, dobré vztahy s partnery a strategickou opozici proti konkurentům USA.

Progresivisté

Progresivní frakce je jednou z hlavních sil v Demokratické straně a v poslední době její síla jen roste. Progresivisté na domácí scéně podporují silný, sociálně spravedlivý a progresivní stát. Typickou legislativou, kterou progresivisté podporují je tak například:

 • Progresivní zdanění
 • Zavedení všeobecného zdravotního pojištění
 • Navýšení minimální mzdy
 • Podpora opatření v boji s klimatickou změnou
 • Silná podpora práv menšin
 • Podpora práva na potrat

Progresivisté se snaží o morální zahraniční politiku. Jednak oponují autoritářským režimům ale kritizují i současný americký postoj vůči určitým zemím, jako Izrael nebo Saúdská Arábie.

Progresivisté mají volební základu ve velkých městech, mezi vzdělanými, mladými lidmi, odboráři a menšinami.

Noví Demokraté

Noví demokratí představuje středový proud demokratické strany a druhou z hlavních demokratických frakcí. Zastávají podobně sociálně liberální pozice jako progresivisté, nicméně jsou více ekonomicky konzervativní a nepodporují sociální stát do takové míry. Noví demokraté typicky podporují:

 • Efektivní systém výběru daní
 • Podporu korporací, zvlášť v oblasti moderních technologií
 • Umírněná podpora sociálních opatření (např. částečná odpuštění studentských dluhů)
 • Podpora práv menšin
 • Podpora práva na potrat
 • Tržní opatření pro boj s klimatickou změnou

V zahraniční politice jsou Noví demokraté pragmatici. Podporují rozvoj mezinárodního obchodu a rozvoj partnerství proti strategickým oponentům Spojených států. Zároveň se však snaží chránit zranitelný domácí průmysl.

Volební základnu mají Noví demokraté především ve velkých městech, mezi vyšší třídou a inteligencí.

Modří psi

Koalice modrých psů je nejmenší z demokratických frakcí. Zároveň mají také nejblíže k celkovému středu politického spektra v Americe. Od demokratického mainstreamu se liší především značnou podporou redukce federálních institucí a omezení sociálních opatření. Jsou pověstní agresivitou, neústupností a bojem proti stranickému establishmentu, mezi ostatními demokraty tudíž nejsou příliš populární. Jejich tendence často volit s republikány jim pak vysloužila přezdívku DINOs (Democrats In Name Only). Modří psi typicky podporují:

 • Daňové úlevy
 • Obecné zmenšování moci federální vlády
 • Omezení sociálních opatření, typicky ve zdravotnictví
 • Omezená tržní opatření pro boj s klimatickou změnou
 • Podpora tradičnímu průmyslu
 • Podpora snižování státních výdajů
 • Podpora práv menšin
 • Podpora práva na potrat

V zahraniční politice jsou modří psi poměrně agresivní intervencionisté, kteří podporují tvrdý postup vůči strategickým oponentům Spojených států.

Voliči modrých psů se nachází především v tradičně republikánských oblastech – například na venkově, Aljašce, nebo v Západní Virginii. Patří mezi ně rovněž část business elity v demokratických státech – např. v New Yorku. 

Republikáni

Republikánská strana (rovněž GOP – Grand Old Party) vznikla v roce 1854 a její počátky jsou velmi matoucí pro ty, kdo znají jen její moderní podobu. Republikánská strana začínala se silnou volební podporou na severu mezi inteligencí, průmyslníky a požadovala relativně silný stát, odporovala otroctví atd. Po občanské válce, ve které zvítězila Lincolnova republikánská vláda, se Republikáni na dlouhou dobu stala dominantní stranou americké politiky. ce. Na konci 19. a začátku 20. století ovšem došlo k tzv. party switch, kdy se demokraté postupně začali stavět do pozice podporující sociální podporu pro stále silnější americkou pracující třídu. Republikáni, kteří neuhnuli ze své podpory podnikatelů se tak dostali do pozice, kdy museli “obrátit” a začít propagovat pozici malého státu. Dalším důležitým obdobím se stala 60. a 70. léta a s nimy spojené hnutí za občanská práva, během kterého se Republikáni jasně vymezili jako strana oponující progresivismu. Konečně, během ekonomické krize v roce 2008 se v USA vytvořila značná skupina voličů, především z nižších tříd, která nebyla spokojena s tím, jak byla krize zvládána. Tato skupina se stala jednou ze základů kampaně Donalda Trumpa, jehož zvolení vytvořilo v moderní republikánské straně silný antiestablishmentový nacionalisticky-populistický proud. V důsledku toho je dnes republikánská strana v určité krizi spočívající ve sporu mezi “pro-Trump” a “anti-Trump” křídlem, která se projevuje dodnes a okolnosti okolo prezidentských voleb v roce 2020 jen spor vyostřily.

Klub za svobodu

Klub za svobodu je jednou z nejmladších a také nejviditelnějších frakcí v Kongresu. Tvoří jej zastupitelé, které lze zeširoka označit jako následovníci Donalda Trumpa. Obecně hlásají nacionalistické, konzervativní a pravizové až ultrapravicové názory. Řada extrémnějších členů klubu za svobodu se pak stala nechvalně známou kvůli šíření řady konspiračních teorií. Je obtížné říct, co přesně Klub za svobodu podporuje – primárně je totiž definovaný tím, proti čemu bojuje. Klub za svobodu tak:

 • Odporuje opatřením pro boj s klimatickou změnou
 • Odporuje rozšiřování sociálního státu
 • Odporuje šíření progresivismu
 • Odporuje vyššímu zdanění
 • Odpor k právu na potrat

V zahraniční politice je klub za svobodu dle hesla America First velmi izolacionistický. Podporuje protekcionistická opatření a obecně se staví proti intervenci v zahraničí.

Voliči Klubu za svobodu jsou především z vyloučených venkova, silně náboženských (především evangelickcýh) lokalit a z určitých kruhů pracující třídy.

Nová pravice

Nová pravice je nejsilnější republikánskou frakcí, ovšem její síla je podstatně omezena vyděračským potenciálem Klubu za svobodu. Představují středový proud v republikánské straně, který je nejvíce inspirovaný reaganistickým republikanismem volného obchodu a snižování regulací. Zastupitelé v této frakci tak prosazují:

 • Omezování regulací a federálního dohledu
 • Snižování daní pro velké firmy
 • Fiskální odpovědnost a snižování výdajů
 • Sociální konzervatismus a odpor k progresivismu
 • Odpor k právu na potrat
 • Tržní řešení problémů

V zahraniční politice jde o pragmatiky. Spíše než zahraniční obchod preferují upřednostnění domácího průmyslu nicméně také velmi podporují rozvoj strategický partnerství a aktivní opozici vůči strategickým protivníkům USA.

Podporu nová pravice nalézá především mezi podnikateli, v náboženských kruzích a na venkově.

Liberální republikáni

Liberální republikáni tvoří poměrně malou část republikánské strany. Od svých stranických kolegů se odlišují především větší ochotou ke konsensuálnímu řešení a dohodě s Demokraty, čímž si vysloužili přezdívku RINO (Republican In Name Only). Na rozdíl od zbytku republikánské strany nejsou tak sociálně konzervativní a často podporují práva menšin. V poslední době se rovněž do této skupiny dají zařadit ti republikáni, kteří nejvokálněji odporují Donaldu Trumpovi a například tak navrhli či se dokonce zúčastnili vyšetřování událostí 6. ledna. Liberální republikáni typicky:

 • Podporují vyvažování fiskální odpovědnosti a ochrany zájmů pracujících
 • Umírněná tržní řešení klimatické změny
 • Podporují práva menšin, především sexuálních a genderových
 • Podporují řádnou, ale limitovanou federální správu

V zahraniční politice jsou pragmatičtí, podporují volný obchod a rázný postup proti strategickým protivníkům USA.

Exekutiva

Ministři

Ministři v Kongresu hlasovat nemůžou, jejich hlas je ale i tak slyšet.

Na AmKonu jsou prodlouženou rukou prezidentské administrativy. Jejich úkolem je prosazovat agendu Bílého domu ve výborech Kongresu. Jako pravá ruka hlavy státu navrhujete zákony, motivujete lobbisty ke spolupráci a dáváte pozor na chování členů své strany.

Federální agentury

Prezident se neopírá pouze o pomoc ministrů. Užitečným nástrojem jsou i federální agentury, za zmínku stojí například FBI nebo Úřad pro alkohol, tabák, zbraně a výbušniny. Ředitelé federálních agentur mají velkou moc a jejich hlas má v Oválné pracovně velkou váhu. Troufáte si podílet se na rozhodování o celé zemi?

Lobby

Ať už jste environmentální organizace nebo ropný konglomerát, máte v Kongresu svůj zájem. A ten hodláte prosadit za každou cenu! V rukou máte šeky, neboli příspěvky na kampaň. Za ně si poslanci a senátoři mohou mohou koupit reklamu v médiích a zviditelnit se v očích celého AmKonu. A když zapojíte přesvědčování a intrikaření, prosadíte zájmy své korporace nebo neziskovky, aniž by si toho někdo všiml.

General Electric

General Electric patří k celosvětově největším energetickým firmám, ale neomezuje se jen na energetiku. Vyrábí turbíny, reaktory a všemožná další zařízení, která lze uplatnit v rámci produkce a distribuce elektřiny. Firma je zainteresovaná jak v oblasti fosilních paliv, tak jádra či obnovitelných zdrojů, nicméně poslední jmenovaná oblast ji v současnosti přináší nejmenší zisky. GE se také věnuje například výrobě leteckých motorů nebo softwarových platforem (především těch zaměřených na energetiku) a v neposlední řadě je velice aktivní ve finančním sektoru, ať už v oblasti investic, consultingu nebo dalších služeb.

Honeywell

Honeywell je přední světovou technologickou, stavební a zbrojařskou společností. Specializuje se na vývoj, stavbu a inovace v širším kontextu a v jejím portfoliu naleznete  téměř vše, co si lze v tomto ohledu přát – automatizační systémy, všemožné bezpečnostní technologie, energetická řešení, letecké systémy, zdravotnické technologie a software všeho druhu. Chystá se stavba přehrady nebo letiště? Je potřeba vyrobit pokročilé senzory pro nejnovější projekt amerického letectva nebo potřebuje některá státní instituce nový specializovaný software? Honeywell bude mít vždy řešení, které může poskytnout a samozřejmě na tom i vydělat.

Cargill

Společnost Cargill je významnou globální korporací, která se zabývá různými aspekty potravinářského průmyslu a zemědělství. Jen stěží byste nalezli oblast v rámci těchto odvětví, kde se Cargill nijak neangažuje. Navíc poskytuje i řadu služeb ostatním společnostem. Můžeme bez obav tvrdit, že se jedná o amerického zemědělského giganta, který nemá hluboko do kapsy. Lobbista, který bude hájit zájmy této společnosti, tedy může počítat s nemalým vlivem a možnostmi. Krom otázek ekologie, regulace nebo podpory zemědělství se bude zabývat i takovými tématy, jako je potravinová bezpečnost.

CCTV America (China Central Television)

CCTV (China Central Television) je největší televizní síť a státní televizní společnost v Číně. Hraje klíčovou roli v čínském mediálním prostoru a je důležitým nástrojem pro vládní propagandu, sdílení kultury a informování veřejnosti. Její vliv a dosah jsou významné jak v rámci Číny, tak i na mezinárodní úrovni. CCTV America je pak severoamerickou odnoží této společnosti, která standardně prosazuje zájmy čínského režimu. K tomu má poměrně značné, nejen finanční, prostředky. Kromě televize využívá CCTV America aktivně digitální platformy a sociální média k dosažení širokého publika, proto by měl být vidět i její zástupce na AmKonu.

AT&T

AT&T je jednou z největších telekomunikačních společností na světě a naprostou ikonou ve Spojených státech. Je známá svou dlouhou historií a zkušenostmi v telekomunikacích, poskytuje připojení a další služby. Kromě telekomunikačních služeb a infrastruktury se AT&T rovněž zabývá mediálním průmyslem a vlastní a provozuje širokou škálu mediálních značek a platforem – televizní stanice, filmová studia, streamovací služby atd. Jedná se o významného globálního hráče, který se věnuje výzkumu a aplikaci nových technologií. Podílí se tak na řadě strategických projektů. Zástupce této společnosti bude mít na AmKonu příležitost těžit z jejího skvělého postavení a v ideálním případě ho ještě vylepšit.

American Water

American Water Company Inc. je americká společnost operující na poli služeb spojených s pitnou a odpadní vodou. Jako největší společnost tohoto typu ve Spojených státech má miliony zákazníků po celé zemi. Díky své široké síti poboček poskytuje American Water služby jak domácnostem, tak i subjektům v komerční sféře a průmyslu. To vše ji dodává poměrně značnou míru vlivu na celostátní úrovni a je tak významným hráčem i na půdě Kongresu. Rozhodně se ho nebude zdráhat využít na letošních jednáních, která se týkají řady pro tuto společnost zajímavých témat.

ConocoPhillips

ConocoPhillips je americká energetická společnost, jeden z největších nezávislých těžařských koncernů na světě. Její činnost zdaleka přesahuje hranice Spojených států, je aktivní také v Kanadě, Evropě, Austrálii a Asii. Mezi její hlavní aktivity patří vyhledávání potenciálních rezervoárů plynu a ropy, jejich následná těžba a zpracování. Zastupování takto významné těžařské společnosti na letošním AmKonu, který se bude velkou mírou věnovat ekologii a energetice, přináší mnoho výzev, ale i prostoru pro kreativitu.

Lockheed Martin

Lockheed Martin Corporation, sen každého lobbisty na AmKonu, je americká technologická společnost, zaměřující se na aviatiku, zbrojní průmysl a výrobu bezpečnostních systémů. Je jedním z největších dodavatelů veřejných obranných a vojenských resortů po celém světě. Nejznámější je nepochybně pro výrobu bojových letounů, například F-16. Společnost ale také pracuje na projektech spojených s vesmírnými misemi, umělými satelity a pokročilým vědeckým výzkumem, mimo jiné má i biotechnologickou sekci. Věhlas, technologické možnosti a opravdu rozsáhlé finanční prostředky jsou pouze některými z faktorů, jež přispívají k vlivnému postavení této korporace.

American Bar Association

The American Bar Association (ABA) je profesionální organizace oficiálně zastupující právnickou obec v celých Spojených státech. Dlouhodobě deklarovaným cílem ABA je upevňování právního státu, rozvoj právnické profese a zlepšení všeobecného povědomí a přístupu k justici. Organizace má více než 400 000 členů, s čímž se pojí velice dobré postavení a status. ABA díky tomu hraje klíčovou roli ve vytváření politiky a legislativy spojené s justicí. A to se bude očekávat i od jejího zástupce na AmKonu.

Greenpeace

Greenpeace patří mezi největší nevládní environmentální organizace s kancelářemi ve více než 55 zemích světa. Základním cílem organizace je „zajištění schopnosti planety Země udržovat život ve vší jeho rozmanitosti“. Připravuje celosvětové kampaně zaměřené na globální problémy, kterými jsou například globální oteplování, deforestace či ochrana živočišných druhů a biodiverzity. Její zástupce a AmKonu bude mít díky letošním tématům opravdu mimořádný prostor pro seberealizaci.

Bill & Melinda Gates Foundation

Bill & Melinda Gates Foundation je jednou z největších charitativních nadací, která byla založena Billem Gatesem a jeho tehdejší manželkou Melindou. Zaměřuje se na celosvětové zlepšení zdravotní péče, snížení chudoby ve světě, rozšíření přístupu ke vzdělání a zlepšení přístupu k informačním technologiím ve Spojených státech. Vzhledem k rozsahu a úspěchu aktivit v těchto oblastech patří Bill & Melinda Gates Foundation mezi světové lídry v oblasti rizikové filantropie. K tomu jí značně dopomáhá ohromující rozpočet, kterým bude zástupce organizace na AmKonu disponovat.

Human Rights Watch

Human Rights Watch je mezinárodní nevládní organizace, jejíž hlavním cílem je prosazování a ochrana lidských práv. Hlavními výstupy organizace jsou výzkumné zprávy a rešerše o porušování lidských práv ve světě. Tím k jejich porušování přivádí pozornost veřejnosti a vyvíjí tlak na vlády a mezinárodní organizace, aby situaci řešily. Mezi konkrétní problematiky patří například sociální a genderová diskriminace, pozice dětí ve válce, politická korupce, politické věznění osob nebo svoboda projevu.

Hudson Institute

Hudson Institute je konzervativní a oficiálně nestranický americký think-tank, který se zaměřuje na výzkum a analýzu v oblastech národní bezpečnosti, zahraniční politiky, ekonomie, technologického rozvoje a kultury. Cílem Institutu je prosazovat vedoucí pozici Spojených států v oblastech mezinárodní bezpečnosti, ekonomické prosperity a individuálních svobod. Hudson Institute má sloužit jako platforma pro diskusi a politickou analýzu, nabízející svá stanoviska a analytické pohledy na otázky národního i mezinárodního charakteru. Tuto organizaci doprovází také řada kontroverzí, kupříkladu politická agenda spojená s popíráním klimatické změny, což staví jejího zástupce na AmKonu, který se letos této problematice věnuje, do velice zajímavé pozice.

Union of Concerned Scientists

Union of Concerned Scientists (UCS) je vlivnou neziskovou organizací v oblasti vědy a politiky, jež se zaměřuje na řešení globálních environmentálních a energetických výzev. UCS se skládá z týmu předních vědců, inženýrů a odborníků, kteří spolupracují na analýze dat, vědeckém výzkumu a vzdělávání s cílem podpořit zdravé životní prostředí a udržitelnou energetiku. Organizace se zaměřuje na důkazně podložené vědecké poznatky a využívá svůj vliv k posilování politik, které jsou založeny na vědeckých faktech. UCS se aktivně zabývá otázkami jako jsou změna klimatu, energetická účinnost, udržitelná doprava, jaderná bezpečnost a ochrana biodiverzity. I proto bude na letošním AmKonu naprosto nepostradatelná a její zástupce bude mít mnoho příležitostí vyzkoušet si lobbing na základě odborné expertízy.

Rural Community Assistance Partnership

Rural Community Assistance Partnership (RCAP) je národní nezisková síť poskytující pomoc venkovským komunitám po celých Spojených státech, včetně území původních obyvatel. Hlavními tématy, jimiž se RCAP zabývá, jsou otázka přístupu k pitné vodě, udržitelnost a diverzita v rurálních oblastech, stejně jako jejich ekonomický a technologický rozvoj. Jedná se organizaci, která se věnuje pestré škále témat, v rámci nichž se snaží pomáhat americkému venkovu, na jehož přízni jsou někteří zákonodárci závislí a díky tomu čeká jejího zástupce na AmKonu řada otevřených dveří.

RAND Corporation

RAND sdružuje tým vědců, analytiků a expertů z různých disciplín, kteří se zaměřují na řešení široké škály témat, včetně bezpečnosti, zdraví, ekonomiky, energetiky a technologie. Organizace má skvělé renomé, což jí umožňuje poskytovat spolehlivé informace pro rozhodování na různých úrovních, od vládních politik až po soukromé podniky. Bohatá historická tradice, dobré postavení nejen v akademickém světě nejsou jedinými nástroji, jimiž disponuje. I díky nim má tato organizace k nemalým finančním prostředkům, které občas uvolní i pro účely lobbingu.

Heritage Foundation

Heritage Foundation je vlivný americký konzervativní think-tank zaměřený na výzkum a formulování politik, které podporují principy omezeného vládnutí, svobodného trhu, individuální svobody a silné obrany. Od svého založení v roce 1973 je Heritage Foundation významným hráčem v politické sféře, poskytující analytický rámec a doporučení pro konzervativní politiky. Aktivně se zapojuje do politického dialogu, lobbingu a veřejného vzdělávání s cílem prosazovat konzervatismus na všech úrovních, včetně té globální.

Cato Institute

Cato Institute je prominentní americký think-tank. Organizace se zaměřuje na propagaci principů klasického liberalismu, tzn. svobodného trhu, individuální svobody, omezeného vládnutí a mírového mezinárodního uspořádání. Svojí orientací se tedy zařazuje do libertariánské části spektra ekonomické filosofie. Cato Institute produkuje výzkumné studie, zprávy, knihy a články, které nabízejí liberální perspektivy na aktuální politická témata. Mimo svou akademickou a výzkumnou činnost se také významně angažuje v aktivním lobbingu, veřejném vzdělávání a sdílení informací. Organizace nepobírá žádné veřejné příspěvky, nicméně vzhledem ke svým aktivitám v rámci prosazování principů volného trhu jsou hlavním zdrojem jejích příjmů dary od komerčních korporací. Dá se tedy očekávat, že lobbista za Cato Institute půjde se svými kolegy z korporátu často ruku v ruce.

Utility Workers Union of America

Utility Workers Union of America (UWUA) sdružuje pracovníky v oblasti energetiky, rovněž zastupuje i pracovníky v servisních a zákaznických centrech. Cílem UWUA je tedy prosazovat moderní a bezpečnou energetickou infrastrukturu. Zabývá se ale také otázkou distribuce čisté pitné vody a nakládáním s vodou odpadní. Jejím hlavním zájmem je ale blaho jejích členů, zaměstnanců, takže se na letošním AmKonu musí její zástupce připravit na boj za pracovní místa a důstojné pracovní podmínky. Může se spolehnout na podporu svých členů, jejichž hlasy jsou velice dobrým argumentem ve vyjednávání s politikem usilujícím o znovuzvolení, a bude-li snad nejhůř, vyrazí spolu s odborovým předákem stávkovat.

Strategic Organizing Center

Strategic Organizing Center (SOC) je koalice odborů napříč mnoha odvětvími, jako jsou zdravotnictví, média, zemědělství, veřejné služby, technologie a další. Hlavními zájmy SOC jsou bezpečnost na pracovišti a ochrana práv zaměstnanců nebo spotřebitelů. Toto centrum se ale soustředí i na vlastní výzkumnou činnost a využívá informační převahy při dosahování svých cílů. Jedná se o flexibilní organizaci, kterou rozhodně nelze v jednáních podceňovat a je jen na účastníkovi, který se zhostí jejího zastupování, jak její potenciál využije.

Média

Bez médií se ostatní účastníci nemají jak dozvědět, co se děje v ostatních výborech a co chystá druhá strana. Chodíte na jednání, bavíte se s kongresmany, lobbisty a ministry, a hledáte příběhy, o kterých by se měl celý AmKon dozvědět.

Jako novinář(ka) máte neobvyklou moc, kterou vám budou ostatní účastníci závidět: Stanovujete témata, o kterých se bude mluvit, a máte ve svých rukou osudy ostatních členů Kongresu. Můžete vyzdvihnout práci některého poslance či senátora a udělat z něj hrdinu! Nebo ho můžete potopit, když odhalíte, že se paktoval s nepřátelským lobbistou. Ovlivňujete mínění a průběh celé simulace!

CNN: Levý hrot

Chcete sociálně spravedlivější Ameriku? Stali se podle vás republikáni stranou pravicových extremistů? Přidejte se k CNN! Hledejte drama a přitápějte pod kotlem, ať se mají vaši diváci na co koukat.

Fox News: Pravda zprava

Je pravda napravo? Jsou podle vás demokraté bandou neomarxistických spiklenců? Pak se přidejte do redakce Fox News! A nebojte se malinko přibarvit prohlášení demokratů a odborářů – jen ať americký lid ví, kdo jsou ti skuteční extremisté!