Skip to main content

Model

Kongres Spojených států amerických vznikl před více než 230 lety. Stal se inspirací pro zákonodárné sbory po celém světě. Otcové zakladatelé ho rozdělili na dvě komory – Sněmovnu reprezentantů a Senát. Až na dílčí výjimky mají rovné postavení. Zatímco Sněmovna je prostorem pro nové tváře federální politiky, senátoři jsou ostřílenými matadory americké politiky.

Kongresmani jsou na první pohled rozděleni do dvou nesmiřitelných stran – republikánů a demokratů. Pod povrchem se ale skrývá spletitější síť ideologických a zájmových frakcí. Tu se snaží rozkrýt novináři, kteří vás budou sledovat na každém kroku. Jednání Kongresu se navíc snaží ovlivňovat lobbisté a ministři.

Strany a frakce

Spojené státy mají výrazně odlišný stranický systém oproti tomu, který dobře známe z domova. Jeho základním znakem je bipartismus – tedy fakt, že v USA existují pouze dvě politické strany s reálným vlivem na směřování země – Republikánská strana a Demokratická strana. To ovšem neznamená, že by byla vnitřní politická scéna v USA jednolitá – právě naopak! Obě strany se neoficiálně vnitřně dělí na řadu frakcí, které se snaží ovlivnit stranické směřování podle svých vlastních zájmů. V Sněmovně reprezentantů navíc existují různá zájmová uskupení, spolky a kluby, které sdružují zastupitele z obou stran z určitých pozadí (například afroamerický klub) nebo specializovaných na určitou tematiku (jako například uskupení za moderní technologie).

Demokraté

Demokratická strana nebo jednoduše “Dems” byla založena v roce 1825 a původně vycházela z jeffersonovských tradic opozice vůči federalismu, posilování jednotlivých států unie atd. – podporu tak Demokraté nalézali především na jihu USA. Po americké občanské válce, ve které byli jižanští Demokraté poraženou stranou se demokraté na dlouhou dobu dostali do opozice. Na konci 19. a začátku 20. století ovšem došlo k tzv. party switch, kdy se demokraté postupně začali stavět za sociální podporu pro stále silnější americkou pracující třídu. Demokratům se pak podařilo konečně na severu prorazit s programy sociálního státu New Dealu ve 30. letech, čímž získali podporu zvlášť mezi silnou třídou pracujících na severu, naopak se odcizili od svých tradičních jižanských voličů, kteří podporovali systém minimálních federálních intervencí. Zvlášť podstatným obdobím se staly 60. a 70. léta a hnutí za občanská práva. Během této doby došlo k další známé profilaci Demokratů jakožto strany bojující za lidská práva.

Zatím poslední velkou definující událostí se stala ekonomická krize v roce 2008. Velmi pro-businessový přístup k zvládání krize vedl k odklonu pracujících od Demokratů, kteří začali působit příliš establishmentově a odloučeně od běžných Američanů. V dnešní době je toto odcizení vidět ve zvyšující se popularitě proti systémových kandidátů na obou stranách – nacionálně-populistickém křídle Republikánů a rostoucích sociálně demokratických frakcích uvnitř Demokratů samotných.

V obecné rovině demokratický mainstream podporuje přiměřená sociální opatření, vyvažování zájmů pracujících a podnikatelů, relativně silný stát, boj proti klimatické změně a podporu společensky progresivních myšlenek, typicky ochrany práv etnických, sexuálních a genderových menšin. V zahraniční politice demokraté podporují rozvoj obchodu, dobré vztahy s partnery a strategickou opozici proti konkurentům USA.

Progresivisté

Progresivní frakce je jednou z hlavních sil v Demokratické straně a v poslední době její síla jen roste. Progresivisté na domácí scéně podporují silný, sociálně spravedlivý a progresivní stát. Typickou legislativou, kterou progresivisté podporují je tak například:

 • Progresivní zdanění
 • Zavedení všeobecného zdravotního pojištění
 • Navýšení minimální mzdy
 • Podpora opatření v boji s klimatickou změnou
 • Silná podpora práv menšin
 • Podpora práva na potrat

Progresivisté se snaží o morální zahraniční politiku. Jednak oponují autoritářským režimům ale kritizují i současný americký postoj vůči určitým zemím, jako Izrael nebo Saúdská Arábie.

Progresivisté mají volební základu ve velkých městech, mezi vzdělanými, mladými lidmi, odboráři a menšinami.

Noví demokraté

Noví demokraté představují středový proud demokratické strany a druhou z hlavních demokratických frakcí. Zastávají podobně sociálně liberální pozice jako progresivisté, nicméně jsou více ekonomicky konzervativní a nepodporují sociální stát do takové míry. Noví demokraté typicky podporují:

 • Efektivní systém výběru daní
 • Podporu korporací, zvlášť v oblasti moderních technologií
 • Umírněná podpora sociálních opatření (např. částečná odpuštění studentských dluhů)
 • Podpora práv menšin
 • Podpora práva na potrat
 • Tržní opatření pro boj s klimatickou změnou

V zahraniční politice jsou Noví demokraté pragmatici. Podporují rozvoj mezinárodního obchodu a rozvoj partnerství proti strategickým oponentům Spojených států. Zároveň se však snaží chránit zranitelný domácí průmysl.

Volební základnu mají Noví demokraté především ve velkých městech, mezi vyšší třídou a inteligencí.

Modří psi

Koalice modrých psů je nejmenší z demokratických frakcí. Zároveň mají také nejblíže k celkovému středu politického spektra v Americe. Od demokratického mainstreamu se liší především značnou podporou redukce federálních institucí a omezení sociálních opatření. Jsou pověstní agresivitou, neústupností a bojem proti stranickému establishmentu, mezi ostatními demokraty tudíž nejsou příliš populární. Jejich tendence často volit s republikány jim pak vysloužila přezdívku DINOs (Democrats In Name Only). Modří psi typicky podporují:

 • Daňové úlevy
 • Obecné zmenšování moci federální vlády
 • Omezení sociálních opatření, typicky ve zdravotnictví
 • Omezená tržní opatření pro boj s klimatickou změnou
 • Podpora tradičnímu průmyslu
 • Podpora snižování státních výdajů
 • Podpora práv menšin
 • Podpora práva na potrat

V zahraniční politice jsou modří psi poměrně agresivní intervencionisté, kteří podporují tvrdý postup vůči strategickým oponentům Spojených států.

Voliči modrých psů se nachází především v tradičně republikánských oblastech – například na venkově, Aljašce, nebo v Západní Virginii. Patří mezi ně rovněž část business elity v demokratických státech – např. v New Yorku.

Republikáni

Republikánská strana (rovněž GOP – Grand Old Party) vznikla v roce 1854 a její počátky jsou velmi matoucí pro ty, kdo znají jen její moderní podobu. Republikánská strana začínala se silnou volební podporou na severu mezi inteligencí, průmyslníky a požadovala relativně silný stát, odporovala otroctví atd. Po občanské válce, ve které zvítězila Lincolnova republikánská vláda, se Republikáni na dlouhou dobu stala dominantní stranou americké politiky. ce. Na konci 19. a začátku 20. století ovšem došlo k tzv. party switch, kdy se demokraté postupně začali stavět do pozice podporující sociální podporu pro stále silnější americkou pracující třídu. Republikáni, kteří neuhnuli ze své podpory podnikatelů se tak dostali do pozice, kdy museli “obrátit” a začít propagovat pozici malého státu.

Dalším důležitým obdobím se stala 60. a 70. léta a s nimy spojené hnutí za občanská práva, během kterého se Republikáni jasně vymezili jako strana oponující progresivismu. Konečně, během ekonomické krize v roce 2008 se v USA vytvořila značná skupina voličů, především z nižších tříd, která nebyla spokojena s tím, jak byla krize zvládána. Tato skupina se stala jednou ze základů kampaně Donalda Trumpa, jehož zvolení vytvořilo v moderní republikánské straně silný antiestablishmentový nacionalisticky-populistický proud. V důsledku toho je dnes republikánská strana v určité krizi spočívající ve sporu mezi “pro-Trump” a “anti-Trump” křídlem, která se projevuje dodnes a okolnosti okolo prezidentských voleb v roce 2020 jen spor vyostřily.

Klub za svobodu

Klub za svobodu je jednou z nejmladších a také nejviditelnějších frakcí v Kongresu. Tvoří jej zastupitelé, které lze zeširoka označit jako následovníci Donalda Trumpa. Obecně hlásají nacionalistické, konzervativní a pravizové až ultrapravicové názory. Řada extrémnějších členů klubu za svobodu se pak stala nechvalně známou kvůli šíření řady konspiračních teorií. Je obtížné říct, co přesně Klub za svobodu podporuje – primárně je totiž definovaný tím, proti čemu bojuje. Klub za svobodu tak:

 • Odporuje opatřením pro boj s klimatickou změnou
 • Odporuje rozšiřování sociálního státu
 • Odporuje šíření progresivismu
 • Odporuje vyššímu zdanění
 • Odpor k právu na potrat

V zahraniční politice je klub za svobodu dle hesla America First velmi izolacionistický. Podporuje protekcionistická opatření a obecně se staví proti intervenci v zahraničí.

Voliči Klubu za svobodu jsou především z vyloučených venkova, silně náboženských (především evangelickcýh) lokalit a z určitých kruhů pracující třídy.

Nová pravice

Nová pravice je nejsilnější republikánskou frakcí, ovšem její síla je podstatně omezena vyděračským potenciálem Klubu za svobodu. Představují středový proud v republikánské straně, který je nejvíce inspirovaný reaganistickým republikanismem volného obchodu a snižování regulací. Zastupitelé v této frakci tak prosazují:

 • Omezování regulací a federálního dohledu
 • Snižování daní pro velké firmy
 • Fiskální odpovědnost a snižování výdajů
 • Sociální konzervatismus a odpor k progresivismu
 • Odpor k právu na potrat
 • Tržní řešení problémů

V zahraniční politice jde o pragmatiky. Spíše než zahraniční obchod preferují upřednostnění domácího průmyslu nicméně také velmi podporují rozvoj strategický partnerství a aktivní opozici vůči strategickým protivníkům USA.

Podporu nová pravice nalézá především mezi podnikateli, v náboženských kruzích a na venkově.

Liberální republikáni

Liberální republikáni tvoří poměrně malou část republikánské strany. Od svých stranických kolegů se odlišují především větší ochotou ke konsensuálnímu řešení a dohodě s Demokraty, čímž si vysloužili přezdívku RINO (Republican In Name Only). Na rozdíl od zbytku republikánské strany nejsou tak sociálně konzervativní a často podporují práva menšin. V poslední době se rovněž do této skupiny dají zařadit ti republikáni, kteří nejvokálněji odporují Donaldu Trumpovi a například tak navrhli či se dokonce zúčastnili vyšetřování událostí 6. ledna. Liberální republikáni typicky:

 • Podporují vyvažování fiskální odpovědnosti a ochrany zájmů pracujících
 • Umírněná tržní řešení klimatické změny
 • Podporují práva menšin, především sexuálních a genderových
 • Podporují řádnou, ale limitovanou federální správu

V zahraniční politice jsou pragmatičtí, podporují volný obchod a rázný postup proti strategickým protivníkům USA.

Sněmovna reprezentantů

Poslanci Sněmovny reprezentantů jsou voleni ve stovkách obvodů po celé Americe. Podaří se vám najít spojence napříč ideologickými a zájmovými frakcemi? Zajistíte si spolupráci s lobbisty? Nakloníte si na svou stranu novináře?

Výbor pro národní bezpečnost (VNB)

Národní bezpečnost se stala klíčovým tématem po 11. září 2001. VNB byl ustanoven především s cílem ochránit Američany před teroristickými útoky. Zabývá se ale mnohem širším spektrem témat. Agenda, které se bude na AmKonu věnovat je:

 • Ochrana energetické infrastruktury
 • Šíření čínského vlivu na americké půdě

Výbor pro energetiku a hospodářství (VEH)

VEH je nejstarším výborem Sněmovny reprezentantů – vznikl už v roce 1795. Budete tedy mít tu čest navázat na více než dvě stě let legislativní práce vašich předchůdců. Letos se budete zabývat:

 • Energetickou bezpečností a nezávislostí
 • Internetem pro rurální Ameriku

Výbor pro klimatickou krizi (VKK)

Téma klimatické krize čím dál více dominuje globální i americké politice. V roce 2019 byl ustanoven speciální Výbor pro klimatickou krizi. V polarizovaném světě americké politiky ale nebude snadné najít většinovou podporu pro zákony o:

 • Vodní infrastruktuře a dostupnosti pitné vody
 • Vyhlášení stavu klimatické nouze

Výbor pro biotechnologie a výzkum (VBV)

V sektorech zemědělství a potravin pracuje více než 20 milionů Američanů. To je deset procent pracujících celé země. I dnes prochází tato odvětví neustálými změnami. Měla by federace pomáhat s rozvojem zemědělství, nebo by mu měla nechat volný průběh? Rozhodovat budete o:

 • Podpoře biotechnologického výzkumu
 • Záchraně amerických opylovačů

Výbor pro sociální služby (VSS)

Sociální stát, nebo tržní řešení? VSS je prostorem pro ty nejvyhrocenější spory mezi demokraty a republikány! Podaří se vám je překonat, nebo budete muset jít na sílu? Výbor letos jedná o:

 • Službách pro osoby zasažené klimatickou změnou
 • Vytvoření Komise Pravdy a Usmíření ve věci indiánských internátních škol

Zájmové frakce

Poslanci ve Sněmovně reprezentantů se kromě stranických frakcí seskupují i v často mezistranických frakcích podle zájmů a názorů, které zastávají. 

Agriculture Research Caucus (ARC)

Jde o mezistranickou zájmovou frakci, která si jako prioritu klade rozvoj zemědělských technologií, především mechanizaci a inovace v zemědělství. Hlavním cílem frakce je udržet americké zemědělství na světové špičce a usnadnit jeho transformaci spojenou s nástupem umělé inteligence. Mezi tématy, kterým se tato frakce věnuje nechybí ani nedostatek pracovních sil a podmínky v zemědělském sektoru. Stejně tak jako dlouhodobá udržitelnost amerického zemědělství.

Congressional Native American Caucus (CNAC)

CNAC sdružuje představitele obou kongresových politických stran, kteří se věnují otázce původních obyvatel USA. Ať už jsou z Aljašky nebo Havaje. Hlavním pojítkem této frakce není etnický původ jejích členů, ale především zájem o vztahy s menšinami nebo kritický přístup k částem americké historie. I když je tato frakce mezistranická, mají v zní značnou převahu demokraté. Kromě otázek jako vzdělání, zdravotnictví nebo sociální zabezpečení, patří k hlavním tématům CNC i snaha o zachování původních kultur nebo vztahy federální vlády s původními obyvateli.

Congressional Black Caucus (CBC)

Tato frakce už od roku 1971 sdružuje zákonodárce afro-amerického původu. I kvůli více než padesát let dlouhé tradici a důležitosti otázek spojených s afro-americkou komunitou se jedná o poměrně vlivnou frakci. Pochází z ní řada vlivných demokratů a může rozhodnout nejedno hlasování. Ústředními tématy pro CBC jsou diskriminace, rasismus, historické usmíření, ochrana zaměstnanců a dostupnost vzdělání a zdravotnictví. 

Congressional High Tech Caucus

Mezistranická frakce, která má jako hlavní cíl kontinuální podporu amerických technologických firem. A to tvorbou vhodného prostředí, legislativy a příležitostí. CHTC si přeje, aby americké technologické byly na světové špičce a přitahovaly nejlepší americké i světové mozky. Ve frakci najdete zapřisáhlé technokraty a patrioty, kteří jsou přesvědčeni o technologické dominanci USA a nepřekonatelnosti podnikavého ducha Američanů. 

Bipartisan Women´s Caucus

Frakce sdružuje zákonodárkyně ve sněmovně reprezentantů a poskytuje jim platformu pro řešení ženských otázek nejen v legislativě. Dříve v ní působili i muži, dnes je ale členství vyhrazeno pouze ženám. K prioritám této frakce patří rovné podmínky pro ženy, sociální zabezpečení, ochrana těhotných žen a vytváření nových příležitostí pro ženy. 

Sustainable Energy and Environment Coalition

Mezistranická zájmová frakce, která se zabývá problémy vyplývajícími z klimatické změny. Hlavní prioritou je pro ně energetická transformace a dlouhodobá udržitelnost. Hned za nimi následuje ochrana životního prostředí a regulace dopravy s průmyslem za účelem snížení negativních dopadů na krajinu. Neexistuje klimatická nebo ekologická otázka, ve které se tato frakce neangažuje. Tomu odpovídá i široká členská základna, ve které se setkávají liberální i konzervativní zákonodárci. 

Congressional Advanced Nuclear Caucus

Hlavním cílem této mezistranické frakce je upozorňovat na specifické problémy jaderného sektoru, pomáhat s jejich řešením a prosazovat moderní, na jádru založené, technologie. Vzhledem k výzvám, které přináší klimatická změna, je podle této frakce jaderná energie efektivním a spolehlivým zdrojem, do jehož potenciálu by Spojené státy naplno investovat. 

Congressional Oil and Gas Caucus

Tato frakce není proti vyššímu využívání obnovitelných zdrojů, nicméně poukazuje na význam fosilních paliv po stránce ekonomické a z hlediska národní bezpečnosti. Prioritami této frakce je zabránit úpadku amerického ropného a plynařského průmyslu spolu s ochranou pracovních míst, která tato odvětví vytváří ve vysokém množství. Především ve státech jako je Texas. 

ASEAN Caucus

Mezistranická frakce, která si klade za cíl budovat strategické partnerství mezi Spojenými státy a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Kromě pouta mezi USA a ASEAN, se frakce věnuje i otázkám, které se týkají jednotlivých států této části světa. Jedná se totiž o čím dál důležitější oblast, jak z vnitropolitického, tak geopolitického hlediska. 

Anti-Woke Caucus

Tato frakce sdružuje část radikálních republikánů se záměrem upozorňovat na “woke” a radikálně levicovou agendu a následně zabránit plýtvání penězi daňových poplatníků na tyto účely. Jak se ukázalo například při volbě mluvčího Sněmovny reprezentantů, ačkoliv je tato frakce poměrně malá a velice specifická, její vliv není radno podceňovat.

Senát

V Senátu je rovně zastoupeno všech 50 států federace. Na rozdíl od poslanců z dolní komory jste mnohem více vázáni na svůj domovský region. Jeho zájmy tedy musíte balancovat se svou ideologickou pozicí. Senátoři mají na AmKonu na výběr ze tří výborů:

Výbor pro justici (VJ)

Patří mezi jeden z nejstarších výborů Kongresu – své kořeny má už v ústavním konventu. Je klíčovým hráčem americké politiky. Od projednávání nominací do exekutivních i soudních pozic, až po projednávání migrační nebo antimonopolní legislativy.
A o čem bude jednat letos?

 • Reforma soutěžního práva online
 • Reforma SCOTUS a reakce na jeho rozhodnutí

Výbor pro zahraniční vztahy (VZV)

Nákup Alijašky, odmítnutí Versailleské smlouvy nebo Marshallův plán. Tyto kroky formovaly nejen americkou, ale i globální politiku. Je za ně odpovědný i senátní Výbor pro zahraniční vztahy. Ve VZV budete tento rok projednávat:

 • Světovou potravinovou bezpečnost
 • Lidská práva a demokracii v Kambodži

Výbor pro ozbrojené složky (VOS)

Financování vojenského výzkumu, vojenské aktivity ve vesmíru nebo platy členů ozbrojených složek. To a mnohem víc má na starosti Výbor pro ozbrojené složky. Letos bude na AmKonu projednávat:

 • Vztah ochrany životního prostředí a vojenských zakázek
 • Posílení obranyschopnosti Taiwanu

Regionální frakce

Na AmKonu se senátoři kromě do stranických frakcí dělí i do regionálních podle státu, ze kterého pochází.

Pšeničná pánev (Wheat Belt)

Nejen jarní a zimní obilí, ale i další zemědělská produkce (dobytek, kukuřice) jsou doménou místních rozsáhlých stepí. V minulosti byl tento pás nejnebezpečnější částí tzv. západní stezky. Osadníci na cestě do Oregonu podléhali v rozsáhlých bizoních stepích hrozným nemocem, útokům indiánů, náladovému počasí a divokým zvířatům. Bizoni jsou sice vyhubení a indiáni jsou v rezervacích (kterých je zde požehnaně), ale zbytek zůstal – čehož místní leckdy dovedou kreativně využít. Silný vítr například zavdal stavbu obrovského počtu větrných elektráren. Divoká příroda je zase krásou národních parků. Je zde ovšem pouze minimum měst a okolní venkov se rychle vylidňuje, tím se zhoršuje již tak nedostatečné pokrytí veřejnými službami – ať už jde o školy, úřady nebo nemocnice. Vysoká zemědělská produkce má navíc neblahou cenu: Zavodňovaci projekty z 50. let sice masivně zvedly půdní výnosy, a umožnily více než polovinu produkce vyvážet do zahraničí, ale také vyčerpaly podzemní vody a uvrhly region na pokraj klimakatastrofy. 

Hluboký jih (Bible Belt)

Naprostá většina obyvatel hlubokého jihu je věřícími příslušníky některého z církevních sborů, které spadají pod Jižní baptistickou konvenci (SBC). To platí i pro většinu tamních politiků. Kromě náboženské vyhraněnosti však má tradiční americký jih i jiné důvody pro spolupráci. Obrovské množství lidí žijících pod hranicí chudoby, špatná dostupnost zdravotní péče a vysoká obezita, a nízký počet středoškolských absolventů, které dělají z hlubokého jihu oblast s nejhorší kvalitou života ve Spojených státech. Pracovního uplatnění tu taky není nazbyt. Nízké státní daně a pravidelné živelné pohromy, ať už jde o záplavy, nesnesitelné horko, nebo sucho a tornáda, jih činí také nejzávislejším regionem na penězích z federálního rozpočtu.

Nová Anglie (New England)

Velká města v mírném podnebí, s relativně rozvinutou hromadnou dopravou a velmi hustou zabydleností, kde se lidé drolí spíše do satelitních měst, než do rozlehlých předměstí. Nová Anglie je ze všech regionů Spojených států nejpodobnější Evropě. Oblast vždy těžila ze starých přístavů, které již od koloniálních dob tvořily páteř tamní ekonomiky. Z obchodních a průmyslových přístavů se postupně vyklubala obrovská populační centra (např. New York, Boston), která se při rozpadu výrobního průmyslu dovedla hbitě přeorientovat na služby. Finanční služby, IT, farmaceutika, technologické startupy a ty nejlepší univerzity najdete ve vysoké míře právě tady. Kromě toho se Nová Anglie pyšní také vysokou koncentrací federálních institucí a jediným rychlovlakem v USA, který je součástí místní husté železniční sítě.

Státy Velkých jezer (Rust Belt)

„Starý dobrý sever“ z dob občanské války zažil ve 20. století stejně rychlý vzestup jako později pád. Typicky americká města s rozlehlými předměstími a nekonečnými dálnicemi se tu stavěla hlavně v blahobytných 50. letech. Průmyslová výroba se ale kvůli levné konkurenci v 70. letech začala přesouvat mimo USA, pročež tradiční ocelárny, autovýrobny, uhelné doly a ostatní továrny bleskurychle utlumily výrobu. V důsledku toho Detroit, Indianapolis, a ostatní vylidněná města trpí vysokou kriminalitou, rasovým násilím (často páchaného policií) a přetrvávající nezaměstnaností. Na zoufalé vyhlídky jsou různá řešení. Někdo doufá že spásou bude výroba čipů, robotů, biotechnologií a obnovení dalších zpracovatelských závodů. Jiní se snaží po vzoru Nové Anglie zkrášlit města, do kterých lákají mladé vzdělance.

Západní pobřeží (West Coast)

Většině lidí se západ vykreslí jako domov Hollywoodu, hazardu, Grand Canyonu, Silicon Valley, a velkých turistických pláží. Našli byste zde ale také největší indiánské rezervace, obrovské množství loděnic, zdánlivě neproniknutelné Skalisté hory, a spoustu leteckých a námořních základen. Zatímco sever je příznačný svou zálibou v kávě a knihách na jihu byste našli z velké části obyvatelstvo latinskoamerické a asijské národnosti, žijicí v tzv. zelených městech. Boj s klimatickými změnami není bezdůvodný – podobně jako stepi má totiž západ problém s vysycháním podzemních vod. Zápasí také s úbytkem ryb a rozsáhlými lesními požáry, nemluvě o strašném horku. Na Havaji navíc panuje sopečná aktivita, zatímco na Aljašce tají ledovce. Kromě toho ale metropolitní oblasti na západě trápí také rozšířené bezdomovectví a rasismus. Zajímavá je u regionu také relativně vysoká míra ateistů.

Exekutiva

Ministři

Ministři v Kongresu hlasovat nemůžou, jejich hlas je ale i tak slyšet.

Na AmKonu jsou prodlouženou rukou prezidentské administrativy. Jejich úkolem je prosazovat agendu Bílého domu ve výborech Kongresu. Jako pravá ruka hlavy státu navrhujete zákony, motivujete lobbisty ke spolupráci a dáváte pozor na chování členů své strany.

Federální agentury

Prezident se neopírá pouze o pomoc ministrů. Užitečným nástrojem jsou i federální agentury, za zmínku stojí například FBI nebo Úřad pro alkohol, tabák, zbraně a výbušniny. Ředitelé federálních agentur mají velkou moc a jejich hlas má v Oválné pracovně velkou váhu. Troufáte si podílet se na rozhodování o celé zemi?

Seznam ministrů

Ministr spravedlnosti

Ve Spojených státech je ministr spravedlnosti z logiky názvu svého mandátu (angl. attorney general) také nejvyšším státním zástupcem. Fakticky tuto pozici zastává jeden z jeho náměstků, byť klíčová rozhodnutí stále zůstávají na ministrovi. Ve své funkci rozhoduje o zahajování a zastavování trestního stíhání na federální úrovni, spravuje systém veřejných věznic, dohlíží na FBI, protidrogovou DEA, protialkoholní ATF, a v neposlední řadě i soudní policejní ostrahu. Podléhá mu tak valná část federální policejní síly ve Spojených státech. V tom mu může konkurovat jen ministerstvo pro národní bezpečnost.

Ministr obrany

Ministr obrany (Secretary of Defense) je druhým nejvyšším velitelem ozbrojených sil hned po prezidentovi. Jeho zodpovědností je starat se a vyvažovat vliv šesti jednotlivých složek ozbrojených sil. Pověstná rivalita armády, námořnictva, letectva, vesmírných sil, námořní pěchoty a pobřežní stráže se promítá i do jeho úřadu. Neustálé dohady nakonec vedly ke sloučení všech a z pozice ministra obrany učinily jeden z nejsilnějších resortů. Nevyrovná se mu ani generální štáb, který má v Americe tradičně pouze poradní roli. I kvůli své práci s ozbrojenými složkami by měl mít ministr co největší nadhled – zákon dokonce přikazuje potenciálním kandidátům být alespoň 7 let mimo službu v nich, pokud mu Kongres neudělí výjimku. V rámci administrativy si klasicky konkuruje hlavně s ministrem zahraničí s nímž se často přetahuje o agendu. Zejména pokud jsou USA zapojeny do velkého ozbrojeného konfliktu.

Ministr vnitra

Ve Spojených státech je role ministra vnitra (Secretary of the Interior) odpovědná za správu a ochranu přírodních a kulturních zdrojů země. Ministr vnitra je pověřen dohledem nad správou národních parků, přírodních rezervací, indiánských rezervací a zajišťováním udržitelného využívání přírodních zdrojů, včetně energetických surovin a minerálních zásob. Tato role také zahrnuje dohled nad povolením těžby a využívání půdy, ochranu přírodního prostředí, péči o domorodé obyvatelstvo a správu vodních zdrojů. Ministr vnitra má klíčovou úlohu při prosazování zákonů a politik, které ovlivňují životní prostředí a přírodní dědictví Spojených států.

Ministr pro energetiku

Jeden z nejmladších resortů vede ministr pro energetiku (angl. Secretary of Energy). Jeho portfolio sice zahrnuje starost o energetiku všeho druhu a její regulaci, ale velkým těžištěm jeho práce je jádro. Důkazem toho je i sdílená odpovědnost za jaderný arzenál Spojených států, kterou ministr nese pokud nejsou aktivně užívány pro vojenské účely. Likvidace valné části strategických střel a rušení jaderných elektráren přinesla tomuto ministerstvu hodně práce. Poslední dvě dekády se ale navíc přidal i problém dopadů energetiky na klima. V tomto ohledu se ministerstvo často střetává s EPA, která ochranu životního prostředí má sama na starosti – sama je však mnohdy dravější než ministerstvo samotné a dostává se s ním do křížku.

Ministr zahraničních věcí

Ve Spojených státech je role ministra zahraničních věcí klíčová pro vedení zahraniční politiky a reprezentaci země ve světě. Ministr zahraničních věcí je odpovědný za vyjednávání a udržování diplomatických vztahů s ostatními zeměmi, sledování a analýzu mezinárodních událostí a vedení zahraničního obchodu. Dále zastává úlohu hlavního zástupce prezidenta ve všech otázkách týkajících se zahraniční politiky. Jeho pravomoci zahrnují také řízení amerických velvyslanectví a konzulátů po celém světě a spolupráci s mezinárodními organizacemi. Ministr zahraničních věcí má také klíčovou roli při formování a prosazování zahraničně politických priorit Spojených států.

Ministr pro národní bezpečnost

Ve Spojených státech je ministr národní bezpečnosti klíčovou postavou. I když logicky jeho role zahrnuje dohled a koordinaci na poli národní bezpečnosti, ve skutečnosti má na starosti mnohem více. Ministr národní bezpečnosti přebírá odpovědnost za strategické rozhodování a plánování v oblasti vnitřní i zahraniční bezpečnosti. Jeho pravomoc se rozprostírá na řízení agentur jako je FBI, CIA, protiteroristická jednotka a další důležité instituce zabývající se bojem proti hrozbám národní bezpečnosti. Ministerstvo národní bezpečnosti je rovněž odpovědné za monitorování a ochranu kritické infrastruktury, včetně kybernetické bezpečnosti. Ministr národní bezpečnosti tak disponuje významnou mocí v rámci federálního policejního aparátu a jeho rozhodnutí mají zásadní dopad na bezpečnost a stabilitu Spojených států.

Ministr zemědělství

V 19. století vedli malí rolníci v Kongresu lítý boj za to, aby měli ministerstvo které se zabývá výhradně jejich problémy, a ne těmi zaměstnaných dělníků z měst (jak původně plánoval návrh na vytvoření „Ministerstva zemědělství a práce“). Protesty se setkaly s ohlasem a dodnes tak existuje samostatné ministerstvo zemědělství (angl. Department of Agriculture), jehož popis práce se za tu dobu však výrazně změnil. Malé rolnictvo a rančeři ze středozápadu jsou pryč, a místo nich dnes Amerika disponuje průmyslovou zemědělskou produkcí. Nejde o silový resort a někteří ministři se na post dokonce opakovaně vracejí. Vedle potravinářské inspekce a správy lesů zodpovídá resort také za jeden z největších sociálních programů v Americe – tzv. food stamps, neboli stravenky pro nízkopříjmové obyvatele.

Seznam federálních agentur

Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA)

EPA je nezávislá výkonná agentura federální vlády USA,, jejímž úkolem je ochrana životního prostředí a na to navázané podpůrné agendy jako například ochrana veřejného zdraví.

Kontroluje a nastavuje dodržování federálních zákonů o životním prostředí. Má tedy ve svých rukou interpretaci a vymáhání jednotlivých regulací. 

Více než polovinu zaměstnanců tvoří inženýři, vědci a odborníci na ochranu životního prostředí. Mnoho skupin zabývajících se veřejným zdravím a životním prostředím se agentury zastává a tvrdí, že vytváří lepší Ameriku. Jiní kritici se domnívají, že agentura přidává zbytečné regulace pro podniky a vlastníky nemovitostí.

Téměř polovina rozpočtu jde na granty pro státní programy v oblasti životního prostředí, neziskové organizace, vzdělávací instituce apod. Jsou využívány na nejrůznější projekty, od vědeckých studií, veřejných zakázek či úklid jednotlivých samospráv.

Úřad pro indiánské záležitosti (BIA)

Posláním Úřadu pro indiánské záležitosti je zvyšovat kvalitu života, podporovat ekonomické příležitosti a spravovat s péčí řádného hospodáře svěřenské fondy majetku amerických indiánů, indiánských kmenů a původních obyvatel Aljašky.

Odpovídá za provádění federálních zákonů a politik týkajících se původních obyvatel Ameriky a Aljašky a za správu rezervací, které má federální vláda USA ve svěřenecké správě pro domorodé kmeny. Poskytuje služby zhruba 2 milionům původních obyvatel Ameriky v 574 federálně uznaných kmenech.

Úřad se v současné době snaží přejít od kontrolní k poradní roli. To je však obtížný úkol, protože BIA je u mnoha indiánů známá jako policejní orgán.

S kořeny sahajícími až ke kontinentálnímu Kongresu je BIA téměř stejně starý jako samotné Spojené státy. S tím, jak se měnila federální politika od představ o podmanění a asimilaci amerických indiánů a původních obyvatel Aljašky, změnilo se i poslání BIA. Její úloha nyní spočívá v tom, že je partnerem kmenů a pomáhá jim dosáhnout jejich cílů v oblasti sebeurčení, přičemž si zároveň zachovává své povinnosti vyplývající z federálně-kmenového trustu a vztahů mezi vládami.

Úřad pro malé a střední podniky (SBA)

Small Business Administration je vládní agentura, jejímž cílem je posilovat a podporovat ekonomiku poskytováním pomoci malým subjektům. Nabízí jim pomoc ohledně třeba přístupu ke kapitálu, rozvoje podnikání, zadávání veřejných zakázek a právních služeb.

Agentura nabízí řadu finančních zdrojů pro malé podniky včetně malých úvěrů, které jsou poskytovány těm, kteří by jinak nesplnili nárok na financování. Úvěry poskytují partnerské banky či jiné finanční instituce.

SBA vyhrazuje 23 % rozpočtu na vládní zakázky pro malé podniky. Garantuje 5 % těchto prostředků pro ženy a další 3 % pro podnikatele, kteří jsou zdravotně postižení/veterány.

Small Business Administration obecně nevydává granty. Poskytuje je však některým organizacím, které podporují podnikání ve svých komunitách. Patří mezi ně neziskové organizace, organizace, které poskytují svým komunitám školení a financování (tzv. Resource Partners), a vzdělávací organizace.

Federální komise pro komunikaci (FCC)

Federální komise pro komunikaci spadá pod kontrolu Kongresu USA. Je to nezávislá vládní agentura působící v oblasti komunikace a regulace technologických inovací. Reguluje mezistátní i mezinárodní komunikaci prostřednictvím rozhlasu, televize, satelitů, kabelů atd. V poslední době musí komise čelit novým výzvám v souvislosti s rychlým rozvojem komunikačních prostředků, zejména sociálních sítí a internetové komunikace obecně. 

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv je zodpovědný za kontrolu a regulaci široké škály spotřebního zboží. Jeho dohledu podléhají samozřejmě potraviny, ale i léčiva, kosmetické přípravky nebo doplňky stravy. Na fungování úřadu má zájem velké množství korporací, jejichž lobování je intenzivní. Regulaci úřadu totiž podléhá zboží v celkovém objemu přesahujícím jeden bilion dolarů.

Speciální poradce pro klimatickou krizi (SACC) 

Klimatická krize je pro aktuální prezidentskou administrativou prioritou, a proto byl nejen jmenován speciální poradce pro klimatickou krizi (angl. Special envoy for climate change), ale jeho post byl také vyvýšen na kabinetní pozici, aby se na řešení těch nejzávažnějších národních otázek podílel přímo. Jeho úkol je jednoduchý – zajistit v rámci administrativy i Kongresu, aby pokud možno všechny aspekty legislativy braly ohled nejen na ochranu životního prostředí, ale také zjednal nápravu tam, kde již došlo k značnému poškození, či z toho plynoucího znevýhodnění osob. Tento post má značný přesah – ne nadarmo se koneckonců v mnohých amerických médiích přezdívá „energetický car“.

Koordinátor národních zpravodajských služeb (DNI)

Koordinátor národních zpravodajských služeb má za úkol propojovat jejich fungování. Vláda očekává od svých zpravodajských služeb co nejpřesnější informace, ať už ze zahraničí (CIA) nebo zevnitř státu (FBI). Tyto roviny spolu souvisí, proto spolu služby musí komunikovat.

Důležitost úřadu koordinátora vzrostla po útocích 11. září. Vyšlo totiž najevo, že sdílení informací mezi FBI a CIA mohlo přispět k včasnému odhalení připravovaného atentátu. Po útocích došlo k rozšíření pravomocí zpravodajských služeb a prohloubení spolupráce mezi nimi. 

Velvyslanec USA pro ASEAN

ASEAN je největší organizace sdružující země jihovýchodní Asie. Spojené státy u této organizace mají více než 45 let svou vlastní diplomatickou misi. Mise má za úkol zastupovat zájmy USA na jednáních organizace a vyjadřovat se k jejím stanoviskům.

Prostřednictvím svého zastoupení se Spojené státy snaží prosazovat užší spolupráci s blokem proti Číně, prohlubovat obchodní vztahy s partnery v regionu (zejména Filipíny a Vietnam) a prosazovat rozvoj demokracie v jihovýchodní Asii. Spolupráce však funguje i naopak – velvyslanec totiž tlumočí i stanovisko ASEANu ve Spojených státech a v rámci Kongresu se snaží o prosazení legislativy, která mu práci v jihovýchodní Asii usnadní.

Lobby

Ať už jste environmentální organizace nebo ropný konglomerát, máte v Kongresu svůj zájem. A ten hodláte prosadit za každou cenu! V rukou máte šeky, neboli příspěvky na kampaň. Za ně si poslanci a senátoři mohou mohou koupit reklamu v médiích a zviditelnit se v očích celého AmKonu. A když zapojíte přesvědčování a intrikaření, prosadíte zájmy své korporace nebo neziskovky, aniž by si toho někdo všiml.

General Electric

General Electric patří k celosvětově největším energetickým firmám, ale neomezuje se jen na energetiku. Vyrábí turbíny, reaktory a všemožná další zařízení, která lze uplatnit v rámci produkce a distribuce elektřiny. Firma je zainteresovaná jak v oblasti fosilních paliv, tak jádra či obnovitelných zdrojů, nicméně poslední jmenovaná oblast ji v současnosti přináší nejmenší zisky. GE se také věnuje například výrobě leteckých motorů nebo softwarových platforem (především těch zaměřených na energetiku) a v neposlední řadě je velice aktivní ve finančním sektoru, ať už v oblasti investic, consultingu nebo dalších služeb.

Honeywell

Honeywell je přední světovou technologickou, stavební a zbrojařskou společností. Specializuje se na vývoj, stavbu a inovace v širším kontextu a v jejím portfoliu naleznete  téměř vše, co si lze v tomto ohledu přát – automatizační systémy, všemožné bezpečnostní technologie, energetická řešení, letecké systémy, zdravotnické technologie a software všeho druhu. Chystá se stavba přehrady nebo letiště? Je potřeba vyrobit pokročilé senzory pro nejnovější projekt amerického letectva nebo potřebuje některá státní instituce nový specializovaný software? Honeywell bude mít vždy řešení, které může poskytnout a samozřejmě na tom i vydělat.

Cargill

Společnost Cargill je významnou globální korporací, která se zabývá různými aspekty potravinářského průmyslu a zemědělství. Jen stěží byste nalezli oblast v rámci těchto odvětví, kde se Cargill nijak neangažuje. Navíc poskytuje i řadu služeb ostatním společnostem. Můžeme bez obav tvrdit, že se jedná o amerického zemědělského giganta, který nemá hluboko do kapsy. Lobbista, který bude hájit zájmy této společnosti, tedy může počítat s nemalým vlivem a možnostmi. Krom otázek ekologie, regulace nebo podpory zemědělství se bude zabývat i takovými tématy, jako je potravinová bezpečnost.

CCTV America (China Central Television)

CCTV (China Central Television) je největší televizní síť a státní televizní společnost v Číně. Hraje klíčovou roli v čínském mediálním prostoru a je důležitým nástrojem pro vládní propagandu, sdílení kultury a informování veřejnosti. Její vliv a dosah jsou významné jak v rámci Číny, tak i na mezinárodní úrovni. CCTV America je pak severoamerickou odnoží této společnosti, která standardně prosazuje zájmy čínského režimu. K tomu má poměrně značné, nejen finanční, prostředky. Kromě televize využívá CCTV America aktivně digitální platformy a sociální média k dosažení širokého publika, proto by měl být vidět i její zástupce na AmKonu.

AT&T

AT&T je jednou z největších telekomunikačních společností na světě a naprostou ikonou ve Spojených státech. Je známá svou dlouhou historií a zkušenostmi v telekomunikacích, poskytuje připojení a další služby. Kromě telekomunikačních služeb a infrastruktury se AT&T rovněž zabývá mediálním průmyslem a vlastní a provozuje širokou škálu mediálních značek a platforem – televizní stanice, filmová studia, streamovací služby atd. Jedná se o významného globálního hráče, který se věnuje výzkumu a aplikaci nových technologií. Podílí se tak na řadě strategických projektů. Zástupce této společnosti bude mít na AmKonu příležitost těžit z jejího skvělého postavení a v ideálním případě ho ještě vylepšit.

American Water

American Water Company Inc. je americká společnost operující na poli služeb spojených s pitnou a odpadní vodou. Jako největší společnost tohoto typu ve Spojených státech má miliony zákazníků po celé zemi. Díky své široké síti poboček poskytuje American Water služby jak domácnostem, tak i subjektům v komerční sféře a průmyslu. To vše ji dodává poměrně značnou míru vlivu na celostátní úrovni a je tak významným hráčem i na půdě Kongresu. Rozhodně se ho nebude zdráhat využít na letošních jednáních, která se týkají řady pro tuto společnost zajímavých témat.

ConocoPhillips

ConocoPhillips je americká energetická společnost, jeden z největších nezávislých těžařských koncernů na světě. Její činnost zdaleka přesahuje hranice Spojených států, je aktivní také v Kanadě, Evropě, Austrálii a Asii. Mezi její hlavní aktivity patří vyhledávání potenciálních rezervoárů plynu a ropy, jejich následná těžba a zpracování. Zastupování takto významné těžařské společnosti na letošním AmKonu, který se bude velkou mírou věnovat ekologii a energetice, přináší mnoho výzev, ale i prostoru pro kreativitu.

Lockheed Martin

Lockheed Martin Corporation, sen každého lobbisty na AmKonu, je americká technologická společnost, zaměřující se na aviatiku, zbrojní průmysl a výrobu bezpečnostních systémů. Je jedním z největších dodavatelů veřejných obranných a vojenských resortů po celém světě. Nejznámější je nepochybně pro výrobu bojových letounů, například F-16. Společnost ale také pracuje na projektech spojených s vesmírnými misemi, umělými satelity a pokročilým vědeckým výzkumem, mimo jiné má i biotechnologickou sekci. Věhlas, technologické možnosti a opravdu rozsáhlé finanční prostředky jsou pouze některými z faktorů, jež přispívají k vlivnému postavení této korporace.

American Bar Association

The American Bar Association (ABA) je profesionální organizace oficiálně zastupující právnickou obec v celých Spojených státech. Dlouhodobě deklarovaným cílem ABA je upevňování právního státu, rozvoj právnické profese a zlepšení všeobecného povědomí a přístupu k justici. Organizace má více než 400 000 členů, s čímž se pojí velice dobré postavení a status. ABA díky tomu hraje klíčovou roli ve vytváření politiky a legislativy spojené s justicí. A to se bude očekávat i od jejího zástupce na AmKonu.

Greenpeace

Greenpeace patří mezi největší nevládní environmentální organizace s kancelářemi ve více než 55 zemích světa. Základním cílem organizace je „zajištění schopnosti planety Země udržovat život ve vší jeho rozmanitosti“. Připravuje celosvětové kampaně zaměřené na globální problémy, kterými jsou například globální oteplování, deforestace či ochrana živočišných druhů a biodiverzity. Její zástupce a AmKonu bude mít díky letošním tématům opravdu mimořádný prostor pro seberealizaci.

Bill & Melinda Gates Foundation

Bill & Melinda Gates Foundation je jednou z největších charitativních nadací, která byla založena Billem Gatesem a jeho tehdejší manželkou Melindou. Zaměřuje se na celosvětové zlepšení zdravotní péče, snížení chudoby ve světě, rozšíření přístupu ke vzdělání a zlepšení přístupu k informačním technologiím ve Spojených státech. Vzhledem k rozsahu a úspěchu aktivit v těchto oblastech patří Bill & Melinda Gates Foundation mezi světové lídry v oblasti rizikové filantropie. K tomu jí značně dopomáhá ohromující rozpočet, kterým bude zástupce organizace na AmKonu disponovat.

Human Rights Watch

Human Rights Watch je mezinárodní nevládní organizace, jejíž hlavním cílem je prosazování a ochrana lidských práv. Hlavními výstupy organizace jsou výzkumné zprávy a rešerše o porušování lidských práv ve světě. Tím k jejich porušování přivádí pozornost veřejnosti a vyvíjí tlak na vlády a mezinárodní organizace, aby situaci řešily. Mezi konkrétní problematiky patří například sociální a genderová diskriminace, pozice dětí ve válce, politická korupce, politické věznění osob nebo svoboda projevu.

Hudson Institute

Hudson Institute je konzervativní a oficiálně nestranický americký think-tank, který se zaměřuje na výzkum a analýzu v oblastech národní bezpečnosti, zahraniční politiky, ekonomie, technologického rozvoje a kultury. Cílem Institutu je prosazovat vedoucí pozici Spojených států v oblastech mezinárodní bezpečnosti, ekonomické prosperity a individuálních svobod. Hudson Institute má sloužit jako platforma pro diskusi a politickou analýzu, nabízející svá stanoviska a analytické pohledy na otázky národního i mezinárodního charakteru. Tuto organizaci doprovází také řada kontroverzí, kupříkladu politická agenda spojená s popíráním klimatické změny, což staví jejího zástupce na AmKonu, který se letos této problematice věnuje, do velice zajímavé pozice.

Union of Concerned Scientists

Union of Concerned Scientists (UCS) je vlivnou neziskovou organizací v oblasti vědy a politiky, jež se zaměřuje na řešení globálních environmentálních a energetických výzev. UCS se skládá z týmu předních vědců, inženýrů a odborníků, kteří spolupracují na analýze dat, vědeckém výzkumu a vzdělávání s cílem podpořit zdravé životní prostředí a udržitelnou energetiku. Organizace se zaměřuje na důkazně podložené vědecké poznatky a využívá svůj vliv k posilování politik, které jsou založeny na vědeckých faktech. UCS se aktivně zabývá otázkami jako jsou změna klimatu, energetická účinnost, udržitelná doprava, jaderná bezpečnost a ochrana biodiverzity. I proto bude na letošním AmKonu naprosto nepostradatelná a její zástupce bude mít mnoho příležitostí vyzkoušet si lobbing na základě odborné expertízy.

Rural Community Assistance Partnership

Rural Community Assistance Partnership (RCAP) je národní nezisková síť poskytující pomoc venkovským komunitám po celých Spojených státech, včetně území původních obyvatel. Hlavními tématy, jimiž se RCAP zabývá, jsou otázka přístupu k pitné vodě, udržitelnost a diverzita v rurálních oblastech, stejně jako jejich ekonomický a technologický rozvoj. Jedná se organizaci, která se věnuje pestré škále témat, v rámci nichž se snaží pomáhat americkému venkovu, na jehož přízni jsou někteří zákonodárci závislí a díky tomu čeká jejího zástupce na AmKonu řada otevřených dveří.

RAND Corporation

RAND sdružuje tým vědců, analytiků a expertů z různých disciplín, kteří se zaměřují na řešení široké škály témat, včetně bezpečnosti, zdraví, ekonomiky, energetiky a technologie. Organizace má skvělé renomé, což jí umožňuje poskytovat spolehlivé informace pro rozhodování na různých úrovních, od vládních politik až po soukromé podniky. Bohatá historická tradice, dobré postavení nejen v akademickém světě nejsou jedinými nástroji, jimiž disponuje. I díky nim má tato organizace k nemalým finančním prostředkům, které občas uvolní i pro účely lobbingu.

Heritage Foundation

Heritage Foundation je vlivný americký konzervativní think-tank zaměřený na výzkum a formulování politik, které podporují principy omezeného vládnutí, svobodného trhu, individuální svobody a silné obrany. Od svého založení v roce 1973 je Heritage Foundation významným hráčem v politické sféře, poskytující analytický rámec a doporučení pro konzervativní politiky. Aktivně se zapojuje do politického dialogu, lobbingu a veřejného vzdělávání s cílem prosazovat konzervatismus na všech úrovních, včetně té globální.

Cato Institute

Cato Institute je prominentní americký think-tank. Organizace se zaměřuje na propagaci principů klasického liberalismu, tzn. svobodného trhu, individuální svobody, omezeného vládnutí a mírového mezinárodního uspořádání. Svojí orientací se tedy zařazuje do libertariánské části spektra ekonomické filosofie. Cato Institute produkuje výzkumné studie, zprávy, knihy a články, které nabízejí liberální perspektivy na aktuální politická témata. Mimo svou akademickou a výzkumnou činnost se také významně angažuje v aktivním lobbingu, veřejném vzdělávání a sdílení informací. Organizace nepobírá žádné veřejné příspěvky, nicméně vzhledem ke svým aktivitám v rámci prosazování principů volného trhu jsou hlavním zdrojem jejích příjmů dary od komerčních korporací. Dá se tedy očekávat, že lobbista za Cato Institute půjde se svými kolegy z korporátu často ruku v ruce.

Utility Workers Union of America

Utility Workers Union of America (UWUA) sdružuje pracovníky v oblasti energetiky, rovněž zastupuje i pracovníky v servisních a zákaznických centrech. Cílem UWUA je tedy prosazovat moderní a bezpečnou energetickou infrastrukturu. Zabývá se ale také otázkou distribuce čisté pitné vody a nakládáním s vodou odpadní. Jejím hlavním zájmem je ale blaho jejích členů, zaměstnanců, takže se na letošním AmKonu musí její zástupce připravit na boj za pracovní místa a důstojné pracovní podmínky. Může se spolehnout na podporu svých členů, jejichž hlasy jsou velice dobrým argumentem ve vyjednávání s politikem usilujícím o znovuzvolení, a bude-li snad nejhůř, vyrazí spolu s odborovým předákem stávkovat.

Strategic Organizing Center

Strategic Organizing Center (SOC) je koalice odborů napříč mnoha odvětvími, jako jsou zdravotnictví, média, zemědělství, veřejné služby, technologie a další. Hlavními zájmy SOC jsou bezpečnost na pracovišti a ochrana práv zaměstnanců nebo spotřebitelů. Toto centrum se ale soustředí i na vlastní výzkumnou činnost a využívá informační převahy při dosahování svých cílů. Jedná se o flexibilní organizaci, kterou rozhodně nelze v jednáních podceňovat a je jen na účastníkovi, který se zhostí jejího zastupování, jak její potenciál využije.

Média

Bez médií se ostatní účastníci nemají jak dozvědět, co se děje v ostatních výborech a co chystá druhá strana. Chodíte na jednání, bavíte se s kongresmany, lobbisty a ministry, a hledáte příběhy, o kterých by se měl celý AmKon dozvědět.

Jako novinář(ka) máte neobvyklou moc, kterou vám budou ostatní účastníci závidět: Stanovujete témata, o kterých se bude mluvit, a máte ve svých rukou osudy ostatních členů Kongresu. Můžete vyzdvihnout práci některého poslance či senátora a udělat z něj hrdinu! Nebo ho můžete potopit, když odhalíte, že se paktoval s nepřátelským lobbistou. Ovlivňujete mínění a průběh celé simulace!

CNN: Levý hrot

Chcete sociálně spravedlivější Ameriku? Stali se podle vás republikáni stranou pravicových extremistů? Přidejte se k CNN! Hledejte drama a přitápějte pod kotlem, ať se mají vaši diváci na co koukat.

Fox News: Pravda zprava

Je pravda napravo? Jsou podle vás demokraté bandou neomarxistických spiklenců? Pak se přidejte do redakce Fox News! A nebojte se malinko přibarvit prohlášení demokratů a odborářů – jen ať americký lid ví, kdo jsou ti skuteční extremisté!