Skip to main content

Model

Kongres Spojených států amerických vznikl před více než 230 lety. Stal se inspirací pro zákonodárné sbory po celém světě. Otcové zakladatelé ho rozdělili na dvě komory – Sněmovnu reprezentantů a Senát. Až na dílčí výjimky mají rovné postavení. Zatímco Sněmovna je prostorem pro nové tváře federální politiky, senátoři jsou ostřílenými matadory americké politiky.

Kongresmani jsou na první pohled rozděleni do dvou nesmiřitelných stran – republikánů a demokratů. Pod povrchem se ale skrývá spletitější síť ideologických a zájmových frakcí. Tu se snaží rozkrýt novináři, kteří vás budou sledovat na každém kroku. Jednání Kongresu se navíc snaží ovlivňovat lobbisté a ministři.

Strany a frakce

Spojené státy mají výrazně odlišný stranický systém oproti tomu, který dobře známe z domova. Jeho základním znakem je bipartismus – tedy fakt, že v USA existují pouze dvě politické strany s reálným vlivem na směřování země – Republikánská strana a Demokratická strana. To ovšem neznamená, že by byla vnitřní politická scéna v USA jednolitá – právě naopak! Obě strany se neoficiálně vnitřně dělí na řadu frakcí, které se snaží ovlivnit stranické směřování podle svých vlastních zájmů. V Sněmovně reprezentantů navíc existují různá zájmová uskupení, spolky a kluby, které sdružují zastupitele z obou stran z určitých pozadí (například afroamerický klub) nebo specializovaných na určitou tematiku (jako například uskupení za moderní technologie).

Demokraté

Demokratická strana nebo jednoduše “Dems” byla založena v roce 1825 a původně vycházela z jeffersonovských tradic opozice vůči federalismu, posilování jednotlivých států unie atd. – podporu tak Demokraté nalézali především na jihu USA. Po americké občanské válce, ve které byli jižanští Demokraté poraženou stranou se demokraté na dlouhou dobu dostali do opozice. Na konci 19. a začátku 20. století ovšem došlo k tzv. party switch, kdy se demokraté postupně začali stavět za sociální podporu pro stále silnější americkou pracující třídu. Demokratům se pak podařilo konečně na severu prorazit s programy sociálního státu New Dealu ve 30. letech, čímž získali podporu zvlášť mezi silnou třídou pracujících na severu, naopak se odcizili od svých tradičních jižanských voličů, kteří podporovali systém minimálních federálních intervencí. Zvlášť podstatným obdobím se staly 60. a 70. léta a hnutí za občanská práva. Během této doby došlo k další známé profilaci Demokratů jakožto strany bojující za lidská práva.

Zatím poslední velkou definující událostí se stala ekonomická krize v roce 2008. Velmi pro-businessový přístup k zvládání krize vedl k odklonu pracujících od Demokratů, kteří začali působit příliš establishmentově a odloučeně od běžných Američanů. V dnešní době je toto odcizení vidět ve zvyšující se popularitě proti systémových kandidátů na obou stranách – nacionálně-populistickém křídle Republikánů a rostoucích sociálně demokratických frakcích uvnitř Demokratů samotných.

V obecné rovině demokratický mainstream podporuje přiměřená sociální opatření, vyvažování zájmů pracujících a podnikatelů, relativně silný stát, boj proti klimatické změně a podporu společensky progresivních myšlenek, typicky ochrany práv etnických, sexuálních a genderových menšin. V zahraniční politice demokraté podporují rozvoj obchodu, dobré vztahy s partnery a strategickou opozici proti konkurentům USA.

Progresivisté

Progresivní frakce je jednou z hlavních sil v Demokratické straně a v poslední době její síla jen roste. Progresivisté na domácí scéně podporují silný, sociálně spravedlivý a progresivní stát. Typickou legislativou, kterou progresivisté podporují je tak například:

 • Progresivní zdanění
 • Zavedení všeobecného zdravotního pojištění
 • Navýšení minimální mzdy
 • Podpora opatření v boji s klimatickou změnou
 • Silná podpora práv menšin
 • Podpora práva na potrat

Progresivisté se snaží o morální zahraniční politiku. Jednak oponují autoritářským režimům ale kritizují i současný americký postoj vůči určitým zemím, jako Izrael nebo Saúdská Arábie.

Progresivisté mají volební základu ve velkých městech, mezi vzdělanými, mladými lidmi, odboráři a menšinami.

Noví demokraté

Noví demokraté představují středový proud demokratické strany a druhou z hlavních demokratických frakcí. Zastávají podobně sociálně liberální pozice jako progresivisté, nicméně jsou více ekonomicky konzervativní a nepodporují sociální stát do takové míry. Noví demokraté typicky podporují:

 • Efektivní systém výběru daní
 • Podporu korporací, zvlášť v oblasti moderních technologií
 • Umírněná podpora sociálních opatření (např. částečná odpuštění studentských dluhů)
 • Podpora práv menšin
 • Podpora práva na potrat
 • Tržní opatření pro boj s klimatickou změnou

V zahraniční politice jsou Noví demokraté pragmatici. Podporují rozvoj mezinárodního obchodu a rozvoj partnerství proti strategickým oponentům Spojených států. Zároveň se však snaží chránit zranitelný domácí průmysl.

Volební základnu mají Noví demokraté především ve velkých městech, mezi vyšší třídou a inteligencí.

Modří psi

Koalice modrých psů je nejmenší z demokratických frakcí. Zároveň mají také nejblíže k celkovému středu politického spektra v Americe. Od demokratického mainstreamu se liší především značnou podporou redukce federálních institucí a omezení sociálních opatření. Jsou pověstní agresivitou, neústupností a bojem proti stranickému establishmentu, mezi ostatními demokraty tudíž nejsou příliš populární. Jejich tendence často volit s republikány jim pak vysloužila přezdívku DINOs (Democrats In Name Only). Modří psi typicky podporují:

 • Daňové úlevy
 • Obecné zmenšování moci federální vlády
 • Omezení sociálních opatření, typicky ve zdravotnictví
 • Omezená tržní opatření pro boj s klimatickou změnou
 • Podpora tradičnímu průmyslu
 • Podpora snižování státních výdajů
 • Podpora práv menšin
 • Podpora práva na potrat

V zahraniční politice jsou modří psi poměrně agresivní intervencionisté, kteří podporují tvrdý postup vůči strategickým oponentům Spojených států.

Voliči modrých psů se nachází především v tradičně republikánských oblastech – například na venkově, Aljašce, nebo v Západní Virginii. Patří mezi ně rovněž část business elity v demokratických státech – např. v New Yorku.

Republikáni

Republikánská strana (rovněž GOP – Grand Old Party) vznikla v roce 1854 a její počátky jsou velmi matoucí pro ty, kdo znají jen její moderní podobu. Republikánská strana začínala se silnou volební podporou na severu mezi inteligencí, průmyslníky a požadovala relativně silný stát, odporovala otroctví atd. Po občanské válce, ve které zvítězila Lincolnova republikánská vláda, se Republikáni na dlouhou dobu stala dominantní stranou americké politiky. ce. Na konci 19. a začátku 20. století ovšem došlo k tzv. party switch, kdy se demokraté postupně začali stavět do pozice podporující sociální podporu pro stále silnější americkou pracující třídu. Republikáni, kteří neuhnuli ze své podpory podnikatelů se tak dostali do pozice, kdy museli “obrátit” a začít propagovat pozici malého státu.

Dalším důležitým obdobím se stala 60. a 70. léta a s nimy spojené hnutí za občanská práva, během kterého se Republikáni jasně vymezili jako strana oponující progresivismu. Konečně, během ekonomické krize v roce 2008 se v USA vytvořila značná skupina voličů, především z nižších tříd, která nebyla spokojena s tím, jak byla krize zvládána. Tato skupina se stala jednou ze základů kampaně Donalda Trumpa, jehož zvolení vytvořilo v moderní republikánské straně silný antiestablishmentový nacionalisticky-populistický proud. V důsledku toho je dnes republikánská strana v určité krizi spočívající ve sporu mezi “pro-Trump” a “anti-Trump” křídlem, která se projevuje dodnes a okolnosti okolo prezidentských voleb v roce 2020 jen spor vyostřily.

Klub za svobodu

Klub za svobodu je jednou z nejmladších a také nejviditelnějších frakcí v Kongresu. Tvoří jej zastupitelé, které lze zeširoka označit jako následovníci Donalda Trumpa. Obecně hlásají nacionalistické, konzervativní a pravizové až ultrapravicové názory. Řada extrémnějších členů klubu za svobodu se pak stala nechvalně známou kvůli šíření řady konspiračních teorií. Je obtížné říct, co přesně Klub za svobodu podporuje – primárně je totiž definovaný tím, proti čemu bojuje. Klub za svobodu tak:

 • Odporuje opatřením pro boj s klimatickou změnou
 • Odporuje rozšiřování sociálního státu
 • Odporuje šíření progresivismu
 • Odporuje vyššímu zdanění
 • Odpor k právu na potrat

V zahraniční politice je klub za svobodu dle hesla America First velmi izolacionistický. Podporuje protekcionistická opatření a obecně se staví proti intervenci v zahraničí.

Voliči Klubu za svobodu jsou především z vyloučených venkova, silně náboženských (především evangelickcýh) lokalit a z určitých kruhů pracující třídy.

Nová pravice

Nová pravice je nejsilnější republikánskou frakcí, ovšem její síla je podstatně omezena vyděračským potenciálem Klubu za svobodu. Představují středový proud v republikánské straně, který je nejvíce inspirovaný reaganistickým republikanismem volného obchodu a snižování regulací. Zastupitelé v této frakci tak prosazují:

 • Omezování regulací a federálního dohledu
 • Snižování daní pro velké firmy
 • Fiskální odpovědnost a snižování výdajů
 • Sociální konzervatismus a odpor k progresivismu
 • Odpor k právu na potrat
 • Tržní řešení problémů

V zahraniční politice jde o pragmatiky. Spíše než zahraniční obchod preferují upřednostnění domácího průmyslu nicméně také velmi podporují rozvoj strategický partnerství a aktivní opozici vůči strategickým protivníkům USA.

Podporu nová pravice nalézá především mezi podnikateli, v náboženských kruzích a na venkově.

Liberální republikáni

Liberální republikáni tvoří poměrně malou část republikánské strany. Od svých stranických kolegů se odlišují především větší ochotou ke konsensuálnímu řešení a dohodě s Demokraty, čímž si vysloužili přezdívku RINO (Republican In Name Only). Na rozdíl od zbytku republikánské strany nejsou tak sociálně konzervativní a často podporují práva menšin. V poslední době se rovněž do této skupiny dají zařadit ti republikáni, kteří nejvokálněji odporují Donaldu Trumpovi a například tak navrhli či se dokonce zúčastnili vyšetřování událostí 6. ledna. Liberální republikáni typicky:

 • Podporují vyvažování fiskální odpovědnosti a ochrany zájmů pracujících
 • Umírněná tržní řešení klimatické změny
 • Podporují práva menšin, především sexuálních a genderových
 • Podporují řádnou, ale limitovanou federální správu

V zahraniční politice jsou pragmatičtí, podporují volný obchod a rázný postup proti strategickým protivníkům USA.

Sněmovna reprezentantů

Poslanci Sněmovny reprezentantů jsou voleni ve stovkách obvodů po celé Americe. Podaří se vám najít spojence napříč ideologickými a zájmovými frakcemi? Zajistíte si spolupráci s lobbisty? Nakloníte si na svou stranu novináře?

Výbor pro národní bezpečnost (VNB)

Národní bezpečnost se stala klíčovým tématem po 11. září 2001. VNB byl ustanoven především s cílem ochránit Američany před teroristickými útoky. Zabývá se ale mnohem širším spektrem témat. Agenda, které se bude na AmKonu věnovat je:

 • Nelegální migrace
 • Regulace střelných zbraní
 • Psychadelická léčiva pro veterány

Výbor pro energetiku a hospodářství (VEH)

VEH je nejstarším výborem Sněmovny reprezentantů – vznikl už v roce 1795. Budete tedy mít tu čest navázat na více než dvě stě let legislativní práce vašich předchůdců. Letos se budete zabývat:

 • Reforma Internal Revenue Service (Amerického daňového úřadu)
 • Podpora technologických startupů
 • Bezpečnost internetových seznamek

Výbor pro sociální služby (VSS)

Sociální stát, nebo tržní řešení? VSS je prostorem pro ty nejvyhrocenější spory mezi demokraty a republikány! Podaří se vám je překonat, nebo budete muset jít na sílu? Výbor letos jedná o:

 • Boj proti drogám
 • Ochrana sousedství
 • Redukce obezity

Výbor pro dopravu a infrastrukturu (VDI)

Kongres hraje od založení Spojených států klíčovou roli v regulaci americké mezistátní dopravy. Tento výbor má v gesci rozvoj a dohled nad americkou silniční, vodní, železniční, leteckou i jinou dopravou a také se stará o regulaci amerických poštovních a doručovacích služeb

 • Budoucnost Amtraku
 • Udržitelná letecká doprava
 • Reforma poštovních služeb

Vyšetřovací Komise

Provokace bývalého prezidenta, které vedly k ohrožení demokracie v Americe budou v Kongresu podrobeny zvláštnímu řízení a dle rozhodnutí Nejvyššího soudu mohou z jeho rozhodnutí vést i k zákazu opětovné kandidatury! Komise se bude zabývat výslechy zúčastněných osob, debatami nad možnými kroky a konečně vydá doporučení, které může rozhodnout o budoucnosti americké demokracie. Komise se také bude zabývat problematickými praktikami současného prezidenta, konkrétně údajného nevhodného zacházení s utajenými dokumenty.

Zájmové frakce

Poslanci ve Sněmovně reprezentantů se kromě stranických frakcí seskupují i v často mezistranických frakcích podle zájmů a názorů, které zastávají.

Klub pro moderní technologie (CHTC)

Mezistranická frakce, která má jako hlavní cíl kontinuální podporu amerických technologických firem. A to tvorbou vhodného prostředí, legislativy a příležitostí. CHTC si přeje, aby americké technologické byly na světové špičce a přitahovaly nejlepší americké i světové mozky. Ve frakci najdete zapřisáhlé technokraty a patrioty, kteří jsou přesvědčeni o technologické dominanci USA a nepřekonatelnosti podnikavého ducha Američanů.

Bipartijní klub žen (BWC)

Sdružení kongresmanek z celé Sněmovny, toto uskupení bude primární silou za pozměňovacími návrhy hájící zájmy amerických žen. Od podpory ženských startupů po nebezpečí online seznamek, demokratky i republikánky se budou snažit najít společnou řeč, aby legislativa ženy nezanedbávala.

Klub pro udržitelnou energetiku a životní prostředí (SEEC)

Mezistranická zájmová frakce, která se zabývá problémy vyplývajícími z klimatické změny. Hlavní prioritou je pro ně energetická transformace a dlouhodobá udržitelnost. Hned za nimi následuje ochrana životního prostředí a regulace dopravy s průmyslem za účelem snížení negativních dopadů na krajinu. Neexistuje klimatická nebo ekologická otázka, ve které se tato frakce neangažuje. Tomu odpovídá i široká členská základna, ve které se setkávají liberální i konzervativní zákonodárci.

Anti-Woke klub (AWC)

Tato frakce sdružuje část radikálních republikánů se záměrem upozorňovat na “woke” a radikálně levicovou agendu a následně zabránit plýtvání penězi daňových poplatníků na tyto účely. Jak se ukázalo například při volbě mluvčího Sněmovny reprezentantů, ačkoliv je tato frakce poměrně malá a velice specifická, její vliv není radno podceňovat.

Klub pro finanční vzdělání a tvorbu bohatství (FLWCC)

Uskupení zaměřené především na zlepšování finanční gramotnosti Američanů, ale také se silným zaměřením na obecný blahobyt americké populace. Zastoupení v něm najdou kongresmané napříč celým politickým spektrem s cílem maximalizovat americké bohatství.

Klub pro veřejné zdraví (CPHC)

Silně bipartijní uskupení se zaměřením na, jak název napovídá, veřejné zdraví a zdravotnickou politiku. Zastoupení v něm jsou kongresmani se zájmem o problematiku americké obezity nebo užívání návykových látek.

Klub sněmovních hispánců (CHC)

Bipartijní sdružení kongresmanů s hispánským původem nebo se zaměřením na politiku vůči americké hispánské populaci. Bez většího překvapení je, že právě toto uskupení se nejvíce věnuje otázkám hispánských Američanů a stará se o to, aby zájmy největší americké menšinové populace nebyly opomenuty v žádném zákoně.

Skupina pro posilování demokracie (TFSD)

Sdružení především agresivních demokratů a republikánů se silnými demokratickými principy, toto uskupení se zaměřuje především na transparentnost americké vlády, odstraňování silných stranických rozdílů a na ochranu americké demokracie zevnitř hal Kongresu. Není překvapivé, že mezi členy tohoto uskupení jsou nejsilnější odpůrci bývalého prezidenta.

Senát

V Senátu je rovně zastoupeno všech 50 států federace. Na rozdíl od poslanců z dolní komory jste mnohem více vázáni na svůj domovský region. Jeho zájmy tedy musíte balancovat se svou ideologickou pozicí. Senátoři mají na AmKonu na výběr ze tří výborů:

Výbor pro justici (VJ)

Patří mezi jeden z nejstarších výborů Kongresu – své kořeny má už v ústavním konventu. Je klíčovým hráčem americké politiky. Od projednávání nominací do exekutivních i soudních pozic, až po projednávání migrační nebo antimonopolní legislativy.
A o čem bude jednat letos?

 • Financování církví
 • Mitigace rizik umělé inteligence

Výbor pro zahraniční vztahy (VZV)

Nákup Alijašky, odmítnutí Versailleské smlouvy nebo Marshallův plán. Tyto kroky formovaly nejen americkou, ale i globální politiku. Je za ně odpovědný i senátní Výbor pro zahraniční vztahy. Ve VZV budete tento rok projednávat:

 • Přístup k OAS a k Jížní Americe
 • Přístup k Saúdské Arábii

Výbor pro ozbrojené složky (VOS)

Financování vojenského výzkumu, vojenské aktivity ve vesmíru nebo platy členů ozbrojených složek. To a mnohem víc má na starosti Výbor pro ozbrojené složky. Letos bude na AmKonu projednávat:

 • Zbrojní pomoc Ukrajině
 • Revize War Powers Act

Výbor pro děti a rodinu (VPR)

Sociální témata v současnosti hýbou Spojenými státy. Senátní výbor pro děti a rodinu je tak jedním z klíčových těles, která formují federální politiku okolo těch nejpalčivějších prblémů moderní Ameriky.

 • Právo na potrat
 • Změna pohlaví nezletilých.

 

Exekutiva

Ministři

Ministři v Kongresu hlasovat nemůžou, jejich hlas je ale i tak slyšet.

Na AmKonu jsou prodlouženou rukou prezidentské administrativy. Jejich úkolem je prosazovat agendu Bílého domu ve výborech Kongresu. Jako pravá ruka hlavy státu navrhujete zákony, motivujete lobbisty ke spolupráci a dáváte pozor na chování členů své strany.

Federální agentury

Prezident se neopírá pouze o pomoc ministrů. Užitečným nástrojem jsou i federální agentury, za zmínku stojí například FBI nebo Úřad pro alkohol, tabák, zbraně a výbušniny. Ředitelé federálních agentur mají velkou moc a jejich hlas má v Oválné pracovně velkou váhu. Troufáte si podílet se na rozhodování o celé zemi?

Seznam ministrů

Ministr spravedlnosti

Ve Spojených státech je ministr spravedlnosti z logiky názvu svého mandátu (angl. attorney general) také nejvyšším státním zástupcem. Fakticky tuto pozici zastává jeden z jeho náměstků, byť klíčová rozhodnutí stále zůstávají na ministrovi. Ve své funkci rozhoduje o zahajování a zastavování trestního stíhání na federální úrovni, spravuje systém veřejných věznic, dohlíží na FBI, protidrogovou DEA, protialkoholní ATF, a v neposlední řadě i soudní policejní ostrahu. Podléhá mu tak valná část federální policejní síly ve Spojených státech. V tom mu může konkurovat jen ministerstvo pro národní bezpečnost.

Ministr obrany

Ministr obrany (Secretary of Defense) je druhým nejvyšším velitelem ozbrojených sil hned po prezidentovi. Jeho zodpovědností je starat se a vyvažovat vliv šesti jednotlivých složek ozbrojených sil. Pověstná rivalita armády, námořnictva, letectva, vesmírných sil, námořní pěchoty a pobřežní stráže se promítá i do jeho úřadu. Neustálé dohady nakonec vedly ke sloučení všech a z pozice ministra obrany učinily jeden z nejsilnějších resortů. Nevyrovná se mu ani generální štáb, který má v Americe tradičně pouze poradní roli. I kvůli své práci s ozbrojenými složkami by měl mít ministr co největší nadhled – zákon dokonce přikazuje potenciálním kandidátům být alespoň 7 let mimo službu v nich, pokud mu Kongres neudělí výjimku. V rámci administrativy si klasicky konkuruje hlavně s ministrem zahraničí s nímž se často přetahuje o agendu. Zejména pokud jsou USA zapojeny do velkého ozbrojeného konfliktu.

Ministr zahraničních věcí

Ve Spojených státech je role ministra zahraničních věcí klíčová pro vedení zahraniční politiky a reprezentaci země ve světě. Ministr zahraničních věcí je odpovědný za vyjednávání a udržování diplomatických vztahů s ostatními zeměmi, sledování a analýzu mezinárodních událostí a vedení zahraničního obchodu. Dále zastává úlohu hlavního zástupce prezidenta ve všech otázkách týkajících se zahraniční politiky. Jeho pravomoci zahrnují také řízení amerických velvyslanectví a konzulátů po celém světě a spolupráci s mezinárodními organizacemi. Ministr zahraničních věcí má také klíčovou roli při formování a prosazování zahraničně politických priorit Spojených států.

Ministr pro národní bezpečnost

Ve Spojených státech je ministr národní bezpečnosti klíčovou postavou. I když logicky jeho role zahrnuje dohled a koordinaci na poli národní bezpečnosti, ve skutečnosti má na starosti mnohem více. Ministr národní bezpečnosti přebírá odpovědnost za strategické rozhodování a plánování v oblasti vnitřní i zahraniční bezpečnosti. Jeho pravomoc se rozprostírá na řízení agentur jako je FBI, CIA, protiteroristická jednotka a další důležité instituce zabývající se bojem proti hrozbám národní bezpečnosti. Ministerstvo národní bezpečnosti je rovněž odpovědné za monitorování a ochranu kritické infrastruktury, včetně kybernetické bezpečnosti. Ministr národní bezpečnosti tak disponuje významnou mocí v rámci federálního policejního aparátu a jeho rozhodnutí mají zásadní dopad na bezpečnost a stabilitu Spojených států.

Ministr financí

Ministr financí (Secretary of the Treasury) je spolu s ministrem obrany, zahraničí a spravedlnosti součást “velké čtyřky” nejdůležitějších ministerstev. Je odpovědný za řízení americké ekonomiky, v jeho portfoliu se tak najdou otázky daňové politiky, nastavování širšího ekonomického směřování země a poradenství v otázkách mezinárodní ekonomické politiky.

Ministr dopravy

Ministr dopravy (Secretary of Transportation) má na starosti formulování politiky Spojených států především v oblasti infrastruktury a dopravy všech druhů. Zabývá se rozvojem a udržováním dopravní infrastruktury ale také (skrz podřízené agentury) regulací podmínek, za jakých mohou např. být uváděny nové typy dopravních letadel do služby.

Ministr pro bydlení a městský rozvoj

Ministerstvo pro bydlení a městský rozvoj (Department of Housing and Urban Development), založeno 1965 je jedním z novějších ministerstev. Má na starosti především regulaci výstavby nových nemovitostí a dohlíží na trh s nimi. Právě skandály na spekulativním trhu s nemovitostmi a obecně neutěšený stav americké politiky vůči městskému rozvoji ministerstvu vysloužily značnou kritiku. Je otázkou, zda se ministerstvu podaří tuto nehezkou pověst setřást a vést Spojené státy do nové éry urbanismu.

Ministr zdravotnictví a sociálních služeb

Ministr zdravotnictví a sociálních služeb (Secretary of Health and Human Services) má v portfoliu především ochranu a posilování zdraví americké populace a zajišťování a regulaci sociálního systému Spojených států. Ministerstvo se zaměřuje na boj proti civilizačním i tradičním chorobám, podporu farmaceutické vědy a výzkumu ale i na méně tradiční oblasti jako posilování obrany proti bioterorismu.

Ministr práce

Ministr práce (Secretary of Labor) má na starosti několik klíčových oblastí. Zajišťuje vhodné podmínky na pracovním trhu, spravuje systém podpory v nezaměstnanosti, je jedním z primárních kontaktů, a stará se o to, aby americká politika v oblasti práce a pracovního práva stíhala držet krok s technologickým rozvojem a jeho vlivem na pracovní trh.

Seznam federálních agentur

Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA)

EPA je nezávislá výkonná agentura federální vlády USA,, jejímž úkolem je ochrana životního prostředí a na to navázané podpůrné agendy jako například ochrana veřejného zdraví.

Kontroluje a nastavuje dodržování federálních zákonů o životním prostředí. Má tedy ve svých rukou interpretaci a vymáhání jednotlivých regulací. 

Více než polovinu zaměstnanců tvoří inženýři, vědci a odborníci na ochranu životního prostředí. Mnoho skupin zabývajících se veřejným zdravím a životním prostředím se agentury zastává a tvrdí, že vytváří lepší Ameriku. Jiní kritici se domnívají, že agentura přidává zbytečné regulace pro podniky a vlastníky nemovitostí.

Téměř polovina rozpočtu jde na granty pro státní programy v oblasti životního prostředí, neziskové organizace, vzdělávací instituce apod. Jsou využívány na nejrůznější projekty, od vědeckých studií, veřejných zakázek či úklid jednotlivých samospráv.

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv je zodpovědný za kontrolu a regulaci široké škály spotřebního zboží. Jeho dohledu podléhají samozřejmě potraviny, ale i léčiva, kosmetické přípravky nebo doplňky stravy. Na fungování úřadu má zájem velké množství korporací, jejichž lobování je intenzivní. Regulaci úřadu totiž podléhá zboží v celkovém objemu přesahujícím jeden bilion dolarů.

Koordinátor národních zpravodajských služeb (DNI)

Koordinátor národních zpravodajských služeb má za úkol propojovat jejich fungování. Vláda očekává od svých zpravodajských služeb co nejpřesnější informace, ať už ze zahraničí (CIA) nebo zevnitř státu (FBI). Tyto roviny spolu souvisí, proto spolu služby musí komunikovat.

Důležitost úřadu koordinátora vzrostla po útocích 11. září. Vyšlo totiž najevo, že sdílení informací mezi FBI a CIA mohlo přispět k včasnému odhalení připravovaného atentátu. Po útocích došlo k rozšíření pravomocí zpravodajských služeb a prohloubení spolupráce mezi nimi. 

Kancelář vědecké a technologické politiky (OSTP)

Nezávislá federální agentura, známá rovněž jako “vědecký poradce prezidenta”. Jejím cílem je především podpora americké technologické základny a koordinace federální vědecké politiky. Jde o překvapivě silnou pozici, která může např. určovat podmínky pro distribuování výsledků výzkumu financovaného z federálního rozpočtu, čímž vyvíjí silný tlak např. na oblast vlastnických práv k výzkumu.

Kancelář zahraničního obchodu (USTR)

Kancelář zahraničního obchodu je nezávislou agenturou, která slouží jako hlavní poradce a zástupce prezidenta při formování americké obchodní politiky. V její gesci je vyjednávání obchodních smluv, monitorování zahraničního obchodu, podpora amerických podniků na mezinárodní scéně nebo zastupování Spojených států v mezinárodních obchodních sporech.

Úřad pro děti a rodinu (ACF)

Agentura formálně podřízená ministerstvu zdravotnictví a sociálních služeb. Má na starosti výkon americké sociální a zdravotnické politiky s cílem zajistit pro americké občany co nejpříznivější ekonomické a sociální prostředí pro zakládání rodin a poskytování zázemí pro děti, aby byl zajištěn jejich rozvoj do produktivních členů společnosti.

Lobby

Ať už jste environmentální organizace nebo ropný konglomerát, máte v Kongresu svůj zájem. A ten hodláte prosadit za každou cenu! V rukou máte šeky, neboli příspěvky na kampaň. Za ně si poslanci a senátoři mohou mohou koupit reklamu v médiích a zviditelnit se v očích celého AmKonu. A když zapojíte přesvědčování a intrikaření, prosadíte zájmy své korporace nebo neziskovky, aniž by si toho někdo všiml.

Tinder

Swipe doleva, nebo doprava – to je, oč tu běží!  Pomoz nám prosadit změny, které zlepší bezpečnost internetových seznamek, abys mohl dál v poklidu swipovat. Máš strach, že umělá inteligence přebírá kontrolu nad světem nebo chceš zajisti, aby startupy rozhodně neměly lehčí přístup do světa businessu? Pokud si odpověděl 3x ano, dej nám swipe doprava a zastupuj tak jednu z největších internetových seznamek na světě.

PhaRMA

Líbí se ti představa lobbingu za jednoho z největších zástupců farmaceutického průmyslu ve Spojených státech? V takovém případě jsme jasná volba. Pomoz nám prosadit ty správné hodnoty v zákoně o potratech a změny pohlaví u dětí. Chceš pomoct s marným bojem proti obezitě, riziky umělé inteligence nebo psychedeliky pro veterány? Vyber si nás a pomoz farma průmyslu zbořit mýtus padoucha.

Colt CZ Group

Bůh neučinil všechny muže sobě rovnými, to udělal až pan Colt… Na tuto starou pravdu z dob, kdy Ameriku ještě křižovaly dostavníky a lidem tuhla krev v žilách když z vlaku vystoupil muž hrající na harmoniku, se stále více zapomíná. Pokud jsi i ty v duši jeden ze Sedmi statečných a tvůj dětský idol byl Charles Bronson, pojď za nás hájit právo každého Američana na zbraň do Kongresu!

Boeing

Buďme upřímní, zastupovat Boeing nebude letos nic lehkého. Akcie klesají, kusy letadel padají a s FAA už také nejsme takoví kamarádi… Ale ty to můžeš změnit! Naprav naši reputaci u zákona o udržitelném rozvoji letecké dopravy nebo u reformy IRS. Zároveň můžeš pomoct se zbrojní pomocí pro Ukrajinu nebo se vztahy se Saudskou Arábií. Nenech Boeing padnout jako on nechává padat kusy svých letadel.

Walmart

Naši společnost pravděpodobně není třeba dlouze představovat. Jsme jedním z největších amerických obchodních gigantů a naše obchodní domy najdete po celém světě. V současné době je na stole několik velmi důležitých témat, ve kterých je zapotřebí uplatnit náš vliv v kongresu a zajistit, aby přijaté zákony prospívaly našim obchodním strategiím, ať už se jedná o zákon o migraci, redukci obezity, či reformu poštovních služeb. Nebojíš se výzvy zastupovat zájmy jedné z největších těžkých vah v americké ekonomice? Pak vítej na palubě!

Microsoft

Kdo z nás by nemiloval MS Teams, našeho nejlepšího přítele a společníka roku 2020? Od pandemie ovšem uběhly již 4 roky a úkoly sice pořád  občas odevzdáváme přes Teams, ovšem už je za nás dělají Chatboti. Tvým úkolem bude přesvědčit kongresmany, aby do AI zbytečně nestrkali nos a umožnili velkým firmám si svět AI řídit po svém.

Union Pacific

Máš rád vlaky? Jestli ano, jsi tady správně. Jsme společnost, která provozuje největší železniční síť v USA. Pojď se podílet na budoucnosti Amtraku, reforma IRS nebo jaký bude přístup k OAS a Jižní Americe. Pošta ti nedodala zásilku? Udělejme reformu poštovních služeb, aby se to nedělo.

American Psychological Association (AMA)

AMA je největší psychologickou asociací na světě, která sdružuje vědce, pedagogy, lékaře a další obory, které se zabývají různými specializacemi na poli psychologie. Pokud máš v sobě cit a empatii a pomáhat ti není cizí, tak pojď lobbovat za naši asociaci. Letos se budeme zajímat o potraty, které jsou v USA velice výbušné téma, změnu pohlaví u dětí a redukci obezity. Pokud ti není cizí ani svět drog a psychedelik budeš u nás vítán.

ExxonMobil

Taky máte rádi když to pořádně stříká? My v ExxonMobil ropu prostě milujeme a proto se za ní pouštíme i do jiných končin než naší skvělé Americké vlasti – třeba i na blízký východ. Současná napjatá situace v tomto regionu nám tak moc radost nedělá. Zákon o vztazích se Saúdskou Arábií je pro nás velmi důležitý, neboť by mohl být zárukou partnerství, které  konečně zaručí větší stabilitu. Proto hledáme šikovného zástupce, který by na půdě Kongresu zastupoval naše zájmy a hlavně naše vrty na Arabském poloostrově.

National Association of Evangelicals

Bible, morálka a plamenné projevy. To lze očekávat od kohokoliv z této náboženské organizace, která patří k těm největším v Americe. Ne náhodou právě na jejím sjezdu Ronald Reagan pronesl svou známou řeč o “Říši zla.” Krom financování církví bude NAE vidět na agendě o potratech, změně pohlaví u dětí nebo bezpečnosti seznamek. Přijeďte si tedy namazat ateistické liberály na chleba a jak praví klasické přísloví – Chvalte Páně a podávejte munici!

RAND

Pokud existuje otázka na zahraniční vztahy a bezpečnost, RAND má odpověď. Jižní Amerika, Saudská Arábie, AI a mnoho dalšího – to vše bude řešit zástupce této prestižní organizace v Kongresu. Nenechte si tedy ujít možnost poučovat jak laciné populisty tak ministry, kteří komplexním problémům nerozumí ani zdaleka tak dobře jako vy. No a když fakta nestačí, pomůže vliv a prestiž vaší organizace…

National Rifle Association

Víte jaká máte práva? Výborně, ale jen jedno je důležité – právo nosit zbraň. Pro NRA je druhý dodatek takřka jedenáctým přikázáním a každý zákonodárce bude obrácen na správnou víru nebo neobhájí mandát. Budete jednat o zbraních, psychedelikách pro veterány a samozřejmě i o nějakých zbraních navíc… Nezapomeňte tedy cestou ze střelnice vyplnit přihlášku a těšíme se v Plzni!

Women’s Congressional Policy Institute

Ženská práva jsou lidská práva, to je snad jasné, ale občas na to nějaký šovinistický poslanec či senátor zapomene. Zástupce Women’s Congressional Policy Institute je tu proto, aby jim mohl připomínat jak se věcí mají a za pomoci faktů vysvětlil, jaká opatření je potřeba přijmout. Letos je ve hře opravdu hodně, především protože se bude jednat o právu na potrat, ale WCPI bude aktivní i jinde. Naštěstí se může zástupce této organizace opřít o zájmovou frakci prosazující práva žen a konečně s její pomocí napravit systémové nerovnosti.

US Council of Muslim Organizations

Ve změti náboženských organizací v USA není těžké muslimy přehlédnout a Vaším úkolem bude zabránit, aby k tomu došlo. Budete reprezentovat největší muslimskou organizaci ve Spojených státech, s čímž se váže nemalý vliv. Čeká Vás jednání o vztazích se Saudskou Arábií, revize pravidel pro financování církví a mnoho dalšího. Pokud tedy chcete něco udělat s xenofobií, která se Spojenými státy v posledních dekádách šíří, jen těžko najdete lepší pozici.

ACLU

V American Civil Liberties Union je naší absolutní prioritou tvrdě bojovat za dodržování lidských práv a za jejich reflektování v amerických zákonech. Poskytujeme právní pomoc v případech, kde hrozí omezování osobních svobod a dohlížíme na podobu přijímaných zákonů v Kongresu. Jsi zapáleným bojovníkem za lidská práva a osobní svobody amerických občanů a jsi ochoten se za jejich ideály tvrdě bít v Kongresu? Pak se staň naším lobbistou a pojďme do boje společně!

America’s Homeowner Alliance

Jsme sdružení vlastníků nemovitostí a pomáháme komunitám vzkvétat a zlepšovat prostředí, ve kterém žijí.  Chceš žít v bezpečné čtvrti bez drog a násilí? Lobbuj za nás a zajisti tak lepší ochranu sousedství nebo efektivnější boj proti drogám. Nelíbí se ti, jak Demokraté chtějí regulovat zbraně? Zabraň tomu a zároveň můžeš reformovat financování církví.

AIPAC

Víte kdo nemá ve světě mnoho přátel? Izrael. Víte jak nejlépe získat přátele? Tučnými šeky a vlivnými konexemi… American Israel Political Action Committee je pravděpodobně nejvlivnější proizraelskou organizací na světě, která pravidelně pomáhá financovat kampaně mnoha amerických zákonodárců. Letos bude mít její zástupce plné ruce práce, ať už se bude jednat o vztazích se Saudskou Arábií, pomoci pro Ukrajinu anebo financování církví. Doražte tedy do Plzně a udělejte z Kongresu svojí sbírku loutek.

Greenpeace

Dokážeš přesvědčit republikány, že ochrana přírody a udržitelná letecká doprava není jen výmysl levičáků? Jestli ano, jsi náš člověk. Jsi přesvědčený, že železniční doprava v USA je málo ekologická? Pomoz nám vyřešit budoucnost Amtraku. Nebudeš se nudit ani ve Výboru pro zahraniční vztahy, kde budeš řešit vztahy se Saudskou Arábií nebo přístup k OAS a Jižní Americe. Podpora technologických startupů nám není cizí, ale musí nést odpovědnost za znečišťování planety. Zelená planeta je naše budoucnost!

Heritage Foundation

V době, kdy jsou tradiční americké hodnoty vlivem mnoha faktorů dlouhodobě v ohrožení, je zapotřebí připomínat kongresmanům, že jsou to právě tyto hodnoty, jako například svoboda jednotlivce, omezená moc státu, nebo svobodné podnikání, na kterých byly Spojené státy vybudované. Náš think-tank má dlouhodobě jasné poslání, tedy prosazování čitelné konzervativní veřejné politiky jako za zlatých časů v době prezidentství Ronalda Reagana. Záleží ti na tradičních amerických hodnotách a domníváš se, stejně jako my, že by na ně měl být v nově přijímaných zákonech kladen o hodně větší důraz? Potom tě rádi uvítáme mezi námi.

Service Employees International Union

Každý občas potřebuje zastání a v sektoru služeb tomu není jinak. SEIU je jednou z největších odborových organizací v USA a její zástupce musí dohlédnout na to, aby členové Kongresu nepřipravili o práci tvrdě pracující Američany. Narozdíl od poslanců a senátorů nemá průměrný američan přátele na Wall Street a rozmanité portfolio akcií, má jen svoji práci a sny. Aby se jeho americký sen stal realitou, bude zástupce SEIU muset přesvědčit poslance jednající o Amtraku, poště anebo startupech, aby mu zajistli rozumné pracovní podmínky. No a nic nepřesvědčí člena kongresu tak efektivně jako stávka…

AFL-CIO

Jako největší federace odborů ve Spojených státech jsme tvrdě proti vykořisťování zaměstnanců obzvláště nelegálních imigrantů, proto se letos budeme zabývat problematikou nelegální migrace. Nemáme nic proti zelené politice, ale nesmíme dopustit hromadné propouštění kvůli ekologii, proto budeš pomáhat prosazovat naše zájmy u zákona o udržitelné letecké dopravě a dále u reformy IRS.

Média

Bez médií se ostatní účastníci nemají jak dozvědět, co se děje v ostatních výborech a co chystá druhá strana. Chodíte na jednání, bavíte se s kongresmany, lobbisty a ministry, a hledáte příběhy, o kterých by se měl celý AmKon dozvědět.

Jako novinář(ka) máte neobvyklou moc, kterou vám budou ostatní účastníci závidět: Stanovujete témata, o kterých se bude mluvit, a máte ve svých rukou osudy ostatních členů Kongresu. Můžete vyzdvihnout práci některého poslance či senátora a udělat z něj hrdinu! Nebo ho můžete potopit, když odhalíte, že se paktoval s nepřátelským lobbistou. Ovlivňujete mínění a průběh celé simulace!

CNN: Levý hrot

Chcete sociálně spravedlivější Ameriku? Stali se podle vás republikáni stranou pravicových extremistů? Přidejte se k CNN! Hledejte drama a přitápějte pod kotlem, ať se mají vaši diváci na co koukat.

Fox News: Pravda zprava

Je pravda napravo? Jsou podle vás demokraté bandou neomarxistických spiklenců? Pak se přidejte do redakce Fox News! A nebojte se malinko přibarvit prohlášení demokratů a odborářů – jen ať americký lid ví, kdo jsou ti skuteční extremisté!