Skip to main content

O projektu

AmKon je studentská simulace amerického Kongresu – jedna z nejpropracovanějších ve střední Evropě. Obout se totiž můžete nejen do role poslance či senátora, ale i ministra, novináře nebo lobbisty. Díky vzájemné interakci těchto rolí je AmKon realističtější a živější než ostatní simulace.

Bojíte se, že na to nemáte? Nemusíte! Než se do jednání pustíte, budete si ho moci vyzkoušet nanečisto a dostanete k němu podklady vypracované naším týmem. Cílem vás není vyzkoušet z americké politiky, ale naučit vás o ní zábavným a interaktivním způsobem.

A jakou roli si můžete vyzkoušet?

Kongresmani

Pokud rádi vyjednáváte a diskutujete nebo si chcete vyzkoušet psát zákony, staňte se poslancem či senátorem! Budete v centru dění celého Kongresu. Ale pozor! Nejste sami, kdo chce něco prosadit.

Lobbisté

Sice nemají hlasovací právo, ale často jsou nejmocnějšími účastníky jednání. Proč? Díky schopnosti přesvědčovat a hledat spojence. Mají k dispozici také příspěvky na kampaň, které poslanci a senátoři potřebují pro své znovuzvolení! Pokud rádi taháte za nitky v pozadí, tato práce je pro vás!

Novináři

Pokud chcete být hlídacími psy demokracie a rozkrývat korupční kauzy, přidejte se k Levému hrotu nebo Pravdě zprava! Nebudete ale pouhým pasivním pozorovatelem, chcete přeci pomoci té „správné” straně, aby vypadala dobře.

Exekutiva

Exekutiva je prodlouženou rukou samotného prezidenta. Musíte pomoci udržet stranickou linii, držet ty „špatné” lobbisty zkrátka a naopak ty „dobré” při těle. Pokud se chcete naučit dobře vyjednávat a navigovat složitými koridory Kongresu, tato role je přímo pro vás.

Model amerického kongresu (AmKon) připravuje zhruba 50 studentů vysokých a středních škol ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu. Mezi organizátory jsou nejen studenti humanitních oborů, ale i technických nebo lékařských fakult. Odborné materiály tak zpracovávají lidé, kteří danému tématu rozumí. 

AmKon se snaží vzdělávat studenty středních a vysokých škol nejen v dění, které se odehrává v americkém Kongresu. Pomocí simulovaného jednání učí účastníky férovému diplomatickému jednání, odpovědnému a sebevědomému vystupování na veřejnosti, respektu k druhým názorům a kritickému myšlení. Klade si za cíl ale také mezi účastníky utvářet přátelské vztahy propojovat je v jejich zájmech na cestě za poučenou angažovaností v občanské společnosti a veřejné sféře. 

Simulaci zaštiťuje spolek Model amerického kongresu z. s. Ten si klade za úkol vzdělávat studenty středních a vysokých škol nejen v reáliích americké politiky, ale i každodenních dovednostech jako je projev na veřejnosti nebo vyhledávání a zpracovávání informací.

Vedení projektu

Kontakty na členy přípravného týmu

Všichni členové týmu AmKonu mají e-mail ve tvaru jmeno.prijmeni@modelkongresu.cz