Skip to main content

Doprovodný program

Simulace Nejvyššího soudu (SCOTUS)

Nejvyšší soud Spojených států je dnes opravdu ostře sledovanou institucí. S pravomocí definitivně rozhodnout v jakémkoliv federálním soudním sporu, Nejvyšší soud patří přes svou uzavřenost mezi nejmocnější místa ve Washingtonu.

Simulace Nejvyššího soudu na AmKonu vám dává příležitost proniknout do tajů této instituce. Stát se můžete advokátem jedné ze stran sporu nebo i dokonce jedním ze soudců Nejvyššího soudu. Advokáti se mohou těšit na sofistikovanou argumentaci před veřejností i soudcovským senátem, zatímco soudci se mohou těšit na napínavou diskuzi během tajné porady soudcovského senátu.